Valgprotokoll 2019, Våler kommune (Østfold)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Våler kommune (Østfold)

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Våler kommune (Østfold)
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Våler kommune (Østfold)

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

postmottak Våler kommune, Våler kommune (Østfold)

Våler kommune bekrefter herved at din henvendelse er mottatt.

Din henvendelse vil bli besvart direkte eller sendt videre til annen
enhet/saksbehandler i kommunen. Er din henvendelse et saksdokument for
kommunen, og/eller har verdi som dokumentasjon, vil den bli registrert i
kommunens sak- og arkivsystem samt publisert på offentlig journal i
henhold til Forskrift om offentlege arkiv § 9.

Våler kommunes saksbehandlingstid kan variere fra sak til sak, men i
henhold til Offentleglova § 11 a skal du ha hørt fra oss innen en måned
fra vi mottok din henvendelse.

Ønsker deg en fin dag videre!

 

Med vennlig hilsen

Sentralarkivet
Stab HR og administrasjon
Våler kommune

Tlf.: +47 69 28 91 00

postmottak Våler kommune, Våler kommune (Østfold)

Våler kommune bekrefter herved at deres begjæring om innsyn er mottatt av sentralarkivet.
Innsynskrav behandles uten ugrunnet opphold, og vi som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig» i henhold til Offentleglova § 29. Det er satt en veiledende frist på tre virkedager for å saksbehandle innsynskrav eller å besvare med et foreløpig svar, der det skal fremgå når et svar kan forventes å foreligge. Manglende svar etter fem virkedager kan påklages til overordnet organ, etter Offentleglova § 32 andre ledd, som i vårt tilfelle er Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Svar på innsynsbegjæringer skal følge formkravene i Offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak samt opplyse om klageadgang, dersom vi ikke gir fullt innsyn. Dette etter Offentleglova § 31 første ledd. Den som får avslag på innsynsbegjæringen sin kan innen tre uker kreve nærmere begrunnelse for avslaget.
Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen

Bjørn Stian Berglund Eldor
Arkivar
+47 69 28 91 07

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #2209]]
Sendt: onsdag 18. september 2019 22:45
Til: postmottak Våler kommune <[Våler kommune (Østfold) henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Våler kommune (Østfold)

Kjære Våler kommune (Østfold)

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Våler kommune (Østfold) 2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Våler kommune (Østfold)

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2209]

Er [Våler kommune (Østfold) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Våler kommune (Østfold)? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Harald Hammer, Våler kommune (Østfold)

3 Attachments

Hei,

 

Valgprotokoll får jeg opplyst at vi kun har i pdf-format.

 

1. Manuell opptelling.

2. Manuell opptelling.

3. To opptellinger.

4. Ikke aktuelt.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Harald Hammer

Ass. rådmann

+47 69 28 91 00

 

[1]kommuneskjol-klippet400

 

 

 

> -----Opprinnelig melding-----

> Fra: postmottak Våler kommune

> Sendt: torsdag 19. september 2019 08:29

> Til: 'Hallvard Nygård' <[2][Innsyns-e-postadresse #2209]>

> Emne: SV: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Våler kommune
(Østfold)

>

> Våler kommune bekrefter herved at deres begjæring om innsyn er mottatt
av sentralarkivet.

> Innsynskrav behandles uten ugrunnet opphold, og vi som mottar et
innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig» i henhold til
Offentleglova § 29. Det er satt en veiledende frist på tre virkedager for
å saksbehandle innsynskrav eller å besvare med et foreløpig svar, der det
skal fremgå når et svar kan forventes å foreligge. Manglende svar etter
fem virkedager kan påklages til overordnet organ, etter Offentleglova § 32
andre ledd, som i vårt tilfelle er Fylkesmannen i Oslo og Viken.

> Svar på innsynsbegjæringer skal følge formkravene i Offentleglova og
oppgi presis hjemmel for unntak samt opplyse om klageadgang, dersom vi
ikke gir fullt innsyn. Dette etter Offentleglova § 31 første ledd. Den som
får avslag på innsynsbegjæringen sin kan innen tre uker kreve nærmere
begrunnelse for avslaget.

> Ha en fortsatt fin dag!

>

> Med vennlig hilsen

>

> Bjørn Stian Berglund Eldor

> Arkivar

> +47 69 28 91 07

>

>

>

> -----Opprinnelig melding-----

> Fra: Hallvard Nygård [[3]mailto:[Innsyns-e-postadresse #2209]]

> Sendt: onsdag 18. september 2019 22:45

> Til: postmottak Våler kommune <[4][Våler kommune (Østfold) henvendelses-e-postadresse]>

> Emne: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Våler kommune
(Østfold)

>

> Kjære Våler kommune (Østfold)

>

> Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og
kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller
"Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke
innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data
fra den.

>

> Søker altså innsyn i:

> 1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Våler kommune (Østfold) 2.
Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Våler kommune (Østfold)

>

> Ønsker også svar på følgende:

> 1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?

> 2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?

> 3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?

> 4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført
(manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?

> Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver
enkelt krets.

>

> Takk!

>

> -------------------------------------------------------------------

>

> Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

> [5][Innsyns-e-postadresse #2209]

>

> Er  [6][Våler kommune (Østfold) henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om
innsyn etter Offentleglova til Våler kommune (Østfold)? I så fall, vær så
snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

>
[7]https://www.mimesbronn.no/change_request...

>

> Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

> [8]https://www.mimesbronn.no/help/officers

>

> Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

>

>

> -------------------------------------------------------------------

>

References

Visible links
2. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2209]
3. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2209]
4. mailto:[Våler kommune (Østfold) henvendelses-e-postadresse]
5. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2209]
6. mailto:[Våler kommune (Østfold) henvendelses-e-postadresse]
7. https://www.mimesbronn.no/change_request...
8. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Harald Hammer,

Takk for svar!

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Harald Hammer, Våler kommune (Østfold)

Hei,
Se under.
Kan du gjøre uttrekk fra EVA Admin som etterspørres?

Harald

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #2209]]
Sendt: torsdag 3. oktober 2019 16.41
Til: Harald Hammer
Emne: Re: VS: VS: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Våler kommune (Østfold)

Kjære Harald Hammer,

Takk for svar!

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Leif Ombustvedt, Våler kommune (Østfold)

2 Attachments

Hei

Dette er direkte fra valgsystemet

Med vennlig hilsen

Leif Ombustvedt
Fagsjef regnskap
+47 69 28 91 14

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Harald Hammer
Sendt: torsdag 3. oktober 2019 17.22
Til: Leif Ombustvedt
Kopi: Hallvard Nygård
Emne: SV: VS: VS: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Våler kommune (Østfold)

Hei,
Se under.
Kan du gjøre uttrekk fra EVA Admin som etterspørres?

Harald

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #2209]]
Sendt: torsdag 3. oktober 2019 16.41
Til: Harald Hammer
Emne: Re: VS: VS: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Våler kommune (Østfold)

Kjære Harald Hammer,

Takk for svar!

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon