Valgprotokoll 2019, Suldal kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Suldal kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Suldal kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Suldal kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Turid Vaage, Suldal kommune

3 Attachments

E-post frå Suldal kommune
 

Hei Hallvard,

Dei underskrivne valprotokallen våre er skanna grunna underskrifter av
valstyret, og slik sett ikkje maskinlesbare.

Sidan du ber om ei maksinlesbar utgåve av valprotokollane vår, kan du
spesifisere dette noko nærare?

 
 

Beste helsing

Turid Vaage

Leiar Servicetorget
Suldal kommune
52 79 22 03 / 414 24 085
[1]www.suldal.kommune.no

 

 

 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er meint for den institusjon eller
person den er retta til og kan innehalde lovbestemt teieplikt. Om e-posten
er feilsendt, ver venleg å slett den og kontakt avsendar.

 

 
     

ADRESSE WEB/EPOST INFO

Eidsvegen 7, 4230 [2][Suldal kommune henvendelses-e-postadresse]  06/137
SAND
[3]www.suldal.kommune.no Kontonr:
Sentralbord: 52 79 3202.07.01152
22 00  
Org.nr.: 964 979
Telefaks: 52 79 22 189
05

 

 

Fra: Hallvard Nygård ([Innsyns-e-postadresse #2231])
Sendt: 19. september 2019 00:00
Til: Turid Vaage
Tittel: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019 - Suldal kommune

Se vedlegg: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019 - Suldal
kommune

ArkivReferanse:#d07a7b240bd7462fbe4f6973439dbae92006000137#ACOS.WEBSAK#

References

Visible links
1. http://www.suldal.kommune.no/
2. mailto:[Suldal kommune henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.suldal.kommune.no/

Kjære Turid Vaage,

Jeg søker innsyn i valgprotokoll direkte fra EVA Admin, valgadministrasjonssystemet. Det er disse som blir skrevet ut og signert. Valgstyret kan sannsynligvis hente ut en slik PDF.

(Dette er strengtatt en henvendelse angående innsyn i database etter Offentleglova §9. PDF fra EVA Admin er akseptabel maskinlesbar form)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Turid Vaage, Suldal kommune

2 Attachments

Hei Harald Nygård,
Her er valgprotokollane frå kommune og fylkestingsvalet i Suldal.

Til spørsmåla du stilte:

1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
Manuell
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
Maskinell
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
3
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.
Omtelling av første manuelle telling grunna menneskleg feil i telling. Vart ført i protokoll som 1 telling (forelpig)

Beste helsing
Turid Vaage
Leiar Servicetorget
Suldal kommune
52 79 22 03 / 414 24 085
www.suldal.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2231]>
Sendt: 21. september 2019 23:26
Til: Turid Vaage <[epostadresse]>
Emne: Re: 19/12112 innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019 - Suldal kommune

Kjære Turid Vaage,

Jeg søker innsyn i valgprotokoll direkte fra EVA Admin, valgadministrasjonssystemet. Det er disse som blir skrevet ut og signert. Valgstyret kan sannsynligvis hente ut en slik PDF.

(Dette er strengtatt en henvendelse angående innsyn i database etter Offentleglova §9. PDF fra EVA Admin er akseptabel maskinlesbar form)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon