Valgprotokoll 2019, Stavanger kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Stavanger kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Stavanger kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Stavanger kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Karen Hirth Thorsen, Stavanger kommune

Valgprotokollene ligger tilgjengelig på vår nettside:
https://www.stavanger.kommune.no/politik...

Når det gjelder opptelling følger vi valglov og -forskrift.

Mvh
Karen Hirth Thorsen
Seniorrådgiver Strategi og styring | Stavanger kommune
S Postboks 8001, 4068 Stavanger | Besøksadresse: Rådhuset, Øvre Kleivegate 15, 4068 Stavanger
, Telefon 5150 7227 | Mobil +47 905 54 694 | Epost [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #2178]]
Sendt: 17. september 2019 23:42
Til: Felles Postmottak <[Stavanger kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Stavanger kommune

Kjære Stavanger kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Stavanger kommune 2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Stavanger kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2178]

Er [Stavanger kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Stavanger kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Karen Hirth Thorsen,

Takk for svar!

Adressen du sendte meg til inneholder kun for kommunestyrevalget, ikke fylkesvalget.
Ber om at valgprotokoll for fylkesvalget for Stavanger kommune oversendes.

Fint om dere kan svare på spørsmålene.
I hvilken grad ble manuell opptelling benyttet i Stavanger kommune?
I hvilken grad ble scanning benyttet?
Hvor mange ganger ble det skannet?
Dette er essensielle spørsmål vi samler inn data på. Valglov og -forskrift gir kommunene mulighet til å velge dette selv.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Karen Hirth Thorsen, Stavanger kommune

2 Attachments

Vedlagt følger protokoll for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget for Stavanger kommune.

I henhold til valglov og -forskrift er vi pålagt å telle foreløpig telling manuelt. Andre gangs telling foregår maskinelt, dvs. skanning og verifisering. Vi teller maskinelt på ny dersom avviket mellom foreløpig telling og maskinell telling er betydelig og ikke forklarbart. Eventuell andre gangs maskinell telling gjøres på en annen maskin enn den som ble brukt ved førstegangs telling. Det er ingen kretser som ble overført til EVA admin som det var behov for å telle på ny.

Mvh
Karen Hirth Thorsen
Seniorrådgiver Strategi og styring | Stavanger kommune
S Postboks 8001, 4068 Stavanger | Besøksadresse: Rådhuset, Øvre Kleivegate 15, 4068 Stavanger
, Telefon 5150 7227 | Mobil +47 905 54 694 | Epost [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2178]>
Sendt: lørdag 21. september 2019 23:45
Til: Karen Hirth Thorsen <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Stavanger kommune

Kjære Karen Hirth Thorsen,

Takk for svar!

Adressen du sendte meg til inneholder kun for kommunestyrevalget, ikke fylkesvalget.
Ber om at valgprotokoll for fylkesvalget for Stavanger kommune oversendes.

Fint om dere kan svare på spørsmålene.
I hvilken grad ble manuell opptelling benyttet i Stavanger kommune?
I hvilken grad ble scanning benyttet?
Hvor mange ganger ble det skannet?
Dette er essensielle spørsmål vi samler inn data på. Valglov og -forskrift gir kommunene mulighet til å velge dette selv.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon