Valgprotokoll 2019, Skien kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Skien kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Skien kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Skien kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Skien kommune

Dette er et automatisk svar som bekreftelse på at vi har mottatt din
e-post.

Takk for din henvendelse, e-posten blir sendt saksbehandler.
Vi gjør oppmerksom på at post som sendes Skien kommune i utgangspunktet er
journalpliktig etter arkivloven, og vil også være et offentlig
saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter reglene i
offentlighetsloven.

Med vennlig hilsen
Skien Postmottak

Skien kommunes personvernerklæring:
[1]http://www.skien.kommune.no/personvern

Auto reply message sent with [2]MSH Exchange Autoresponder.

References

Visible links
1. http://www.skien.kommune.no/personvern
2. http://www.mshsoftware.com/site/products...

Torstein Roalkvam, Skien kommune

3 Attachments

Hei.

 

Vedlagt følger de valgprotokoller du har bedt om innsyn i. Dette er på det
format de produseres og presenteres fra EVA.

 

Du ønsket også svar på følgende:

1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram? Manuelt.

2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram? Skanning
og EVA.

3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt? 2 endelig
opptellinger av valgtingstemmene ble gjennomført, med skanning og EVA.

4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført
(manuelt/data?) og hvorfor ble de utført? Se ovenfor.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Torstein Roalkvam

Leder bystyresekretariatet

Skien kommune

Tlf: 3558 1305 | [mobilnummer]

[1]Beskrivelse: E-post signatur

 

References

Visible links