Valgprotokoll 2019, Sirdal kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Sirdal kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Sirdal kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Sirdal kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Sentralarkivet, Sirdal kommune

1 Attachment

Dette er et automatisk svar for å bekrefte at vi har mottatt din e-post,
og at rette vedkommende vil besvare denne så snart som mulig.

 

Dersom du skal sende personsensitive opplysninger til oss, ber vi om at
disse, av sikkerhetsmessige hensyn, ikke blir sendt på e-post, men via vår
e-dialog.

 

Vær klar over at e-post til og fra Sirdal kommune i utgangspunktet er
journalpliktig etter arkivloven og også vil være et offentlig saksdokument
som andre vil kunne få innsyn i etter reglene i offentlighetsloven.

 

Med vennlig hilsen

Postmottak

Sirdal kommune

 

[1]http://www.sirdal.org/kommunevaapen.png  

  

 

 

Kraftfull, nær og nyskapande

 

References

Visible links

Kjære Sirdal kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sirdal kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Sirdal kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Sentralarkivet, Sirdal kommune

1 Attachment

Dette er et automatisk svar for å bekrefte at vi har mottatt din e-post,
og at rette vedkommende vil besvare denne så snart som mulig.

 

Dersom du skal sende personsensitive opplysninger til oss, ber vi om at
disse, av sikkerhetsmessige hensyn, ikke blir sendt på e-post, men via vår
e-dialog.

 

Vær klar over at e-post til og fra Sirdal kommune i utgangspunktet er
journalpliktig etter arkivloven og også vil være et offentlig saksdokument
som andre vil kunne få innsyn i etter reglene i offentlighetsloven.

 

Med vennlig hilsen

Postmottak

Sirdal kommune

 

[1]http://www.sirdal.org/kommunevaapen.png  

  

 

 

Kraftfull, nær og nyskapande

 

References

Visible links

Marit Auset, Sirdal kommune

2 Attachments

Hei!

Kan ikke se at det her er mottatt noen forespørsel fra dere.

 

Vedlagt følger protokollene.

Vi telte alle foreløpige tellinger manuelt og endelige tellinger ble
skannet.

 

Hvis det er mer informasjon som ønskes i forbindelse med valget så ta
kontakt.

 

Med vennlig hilsen

Marit Auset
Arkivleder/konsulent

E-post:                          [1][epostadresse]

Mobil:                            +4799301268

Sentralbord:               +4738379000

Direkte:                        +4738379018

[2]www.sirdal.kommune.no

[3]http://www.sirdal.org/kommunevaapen.png   Sirdal kommune

   Kraftfull, nær og nyskapande

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. file:///tmp/www.sirdal.kommune.no

Kjære Marit Auset,

Takk for svar på spørsmålene!

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin dersom dere ikke har de originale PDFene lagret (altså før de ble signerte).

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar.

Ang mottak av epost:
Begge meldingene mine ble mottatt av dere. Deres epostserver sende automatisk svar tilbake. Du kan ta en titt her dersom du ønsker å se svaret: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Marit Auset, Sirdal kommune

2 Attachments

 

 

Med vennlig hilsen

Marit Auset
_

E-post:                          [1][epostadresse]

Mobil:                            +4799301268

Sentralbord:               +4738379000

Direkte:                        +4738379018

[2]www.sirdal.kommune.no

[3]http://www.sirdal.org/kommunevaapen.png   Sirdal kommune

   Kraftfull, nær og nyskapande

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. file:///tmp/www.sirdal.kommune.no