Valgprotokoll 2019, Sauda kommune

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Sauda kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Sauda kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Sauda kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Postmottak Sauda, Sauda kommune

Hei,

eposten din ble mottatt.

 

 

[1]cid:image001.png@01D013B5.195AE520

Besøksadr: Kyrkjegt 19, 4200 Sauda

Postadr: Postboks 44, 4201 Sauda

Kundetorg: 52 78 62 00

[2]www.sauda.kommune.no

 

[3]cid:image002.png@01D013B5.195AE520

References

Visible links
1. http://www.sauda.kommune.no/
2. http://www.sauda.kommune.no/
3. http://www.sauda365.no/

Solfrid Løvbrekke Handeland, Sauda kommune

 

ArkivReferanse:#d0a4dabed94a4b9da831e694fd4fd63a2016000286#ACOS.WEBSAK#

Kjære Solfrid Løvbrekke Handeland,

Fikk en epost med kun en referanse i. Skulle det være et svar egentlig?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Solfrid Løvbrekke Handeland, Sauda kommune

Noe må ha feila i utsending av brev. Ser på det i morgen og sender nytt brev.

Mvh
Solfrid Handeland

Sendt fra min iPad

vis sitert seksjon

Solfrid Løvbrekke Handeland, Sauda kommune

Hei - her er svaret som ble sendt i sist uke, men som tydeligvis har feilet i forsendelses på SvarUt.

Mvh
Solfrid Handeland

SVAR PÅ INNSYN ETTER OFFENTLEGLOVA - VALGPROTOKOLL 2019, SAUDA KOMMUNE
Det vises til din forespørsel om innsyn. Valgprotokollen ligger offentlig på våre nettsider og finnes på denne linken.
https://innsyn.onacos.no/sauda/wfinnsyn....
Med hilsen
Politisk sekretariat
Solfrid Løvbrekke Handeland
politisk sekretær/konsulent
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2232]>
Sendt: 21. september 2019 23:54
Til: Solfrid Løvbrekke Handeland <[epostadresse]>
Emne: Re: 19/13647 Svar på innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Sauda kommune

Kjære Solfrid Løvbrekke Handeland,

Fikk en epost med kun en referanse i. Skulle det være et svar egentlig?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Solfrid Løvbrekke Handeland,

Fant kommunestyrevalget. Har du fylkestingsvalget også?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Solfrid Løvbrekke Handeland, Sauda kommune

Den finner du i vår offentlige innsynsløsning
https://innsyn.onacos.no/sauda/wfinnsyn....

Mvh,
Solfrid L. Handeland
Politisk sekretær/konsulent

Telefon: 52 78 63 01
[epostadresse]

Besøksadr: Rådhusg. 32, 4200 Sauda
Postadr: Postboks 44, 4201 Sauda
Kundetorg: 52 78 62 00
www.sauda.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2232]>
Sendt: 25. september 2019 11:30
Til: Solfrid Løvbrekke Handeland <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: 19/13647 Svar på innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Sauda kommune

Kjære Solfrid Løvbrekke Handeland,

Fant kommunestyrevalget. Har du fylkestingsvalget også?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Solfrid Løvbrekke Handeland,

Det ser ut som begge er skannet. Dette er ikke det jeg leter etter. Ønsker filer som kommer direkte fra EVA Admin. Dette for at de skal være maskinlesbare (Ref Offl §9 innsyn i data/database).

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Solfrid Løvbrekke Handeland, Sauda kommune

2 Attachments

Vedlagt er databaseversjonene fra EVA Admin.

Mvh,
Solfrid L. Handeland
Politisk sekretær/konsulent

Telefon: 52 78 63 01
[epostadresse]

Besøksadr: Rådhusg. 32, 4200 Sauda
Postadr: Postboks 44, 4201 Sauda
Kundetorg: 52 78 62 00
www.sauda.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2232]>
Sendt: 27. september 2019 21:09
Til: Solfrid Løvbrekke Handeland <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: SV: 19/13647 Svar på innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Sauda kommune

Kjære Solfrid Løvbrekke Handeland,

Det ser ut som begge er skannet. Dette er ikke det jeg leter etter. Ønsker filer som kommer direkte fra EVA Admin. Dette for at de skal være maskinlesbare (Ref Offl §9 innsyn i data/database).

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon