Valgprotokoll 2019, Rakkestad kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Rakkestad kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Rakkestad kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Rakkestad kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

postmottak, Rakkestad kommune

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt av Rakkestad kommune og sendt
videre for behandling.

 

 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både
inngående og utgående e-post blir vurdert for ev. journalføring i
kommunens sak-arkivsystem.

Kjære Rakkestad kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Rakkestad kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Rakkestad kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

postmottak, Rakkestad kommune

Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt av Rakkestad kommune og sendt
videre for behandling.

 

 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både
inngående og utgående e-post blir vurdert for ev. journalføring i
kommunens sak-arkivsystem.

Nordli, May Britt Lunde, Rakkestad kommune

2 Attachments

Vedlagt følger valgprotokoller for Rakkestad kommune

o Kommunestyrevalget 2019
o Fylkestingsvalget 2019

 

Disse genereres i Direktoratets valgsystem EVA – og kan bare skrives ut
som PDF dokument. Valgprotokollene er også tilgjengelig på
[1]https://valgmedarbeiderportalen-2019.val...

 

Ifølge Valgdirektoratet blir møtebøkene tilgjengelige på
[2]valgresultat.no når alle kommuner og fylkeskommuner har rapportert.

 

Svar på dine spørsmål:

 

 1. Foreløpig telling ble utført manuelt ved tellebord av
valgfunksjonærer.
 2. Endelig telling ble utført maskinelt ved skanning og overført til EVA.
 3. Rakkestad kommune har 2 kretser, men foreløpig og endelig telling
skjer samlet sentralt som èn telling. Det ble gjennomført 1 foreløpig
og 1 en endelig telling, med unntak av 1 omtelling på forhåndsstemmer
for kommunnestyrevalgt.
 4. Det var 1 stemme avvik på forhåndsstemmetelling mellom foreløpig
manuell og endelig maskinell telling på kommunestyrevalget. Endelig
telling for forhåndsstemmer ble derfor telt 2 ganger, dette ble gjort
maskinelt ved skanning og overført  til EVA.

 

 

Med vennlig hilsen

 

May-Britt Nordli  
Stabssjef/Valgansvarlig
________________________________________

Telefon:69225500

Mobil: 920 63 235

E-post:  [3][epostadresse]

Web:     [4]www.rakkestad.kommune.no

 

Rakkestad kommune

        - Mangfold og samhold

 

 

 

References

Visible links
1. https://valgmedarbeiderportalen-2019.val...
2. https://xsraayri.mnm.as/l/874496/530908019
3. mailto:%[epostadresse]
4. http://www.rakkestad.kommune.no/