Valgprotokoll 2019, Porsgrunn kommune

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Porsgrunn kommune, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Porsgrunn kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Porsgrunn kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Porsgrunn kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Porsgrunn Postmottak, Porsgrunn kommune

2 Attachments

Hei!

 

Dette er et automatisk svar som bekreftelse på at vi har mottatt din
e-post.

 

This is an automatically generated response to confirm we have received
your e-mail.

 

 

 

[1]Beskrivelse: Beskrivelse: Med vennlig hilsen
Beskrivelse: Beskrivelse: Porsgrunn kommune
Beskrivelse: Beskrivelse: Dokumentforvaltning og arkiv
Beskrivelse: Beskrivelse: Besøksadresse: Rådhusgata 7,
cid:image001.jpg@01C9BDDD.793D91B0 1. etg

 

[2]Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse:
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image002.jpg@01C9BDDD.793D91B0

 

Sammen om Porsgrunn

 

References

Visible links

Kjære Porsgrunn kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Porsgrunn kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Porsgrunn kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Porsgrunn Postmottak, Porsgrunn kommune

2 Attachments

Hei!

 

Dette er et automatisk svar som bekreftelse på at vi har mottatt din
e-post.

 

This is an automatically generated response to confirm we have received
your e-mail.

 

 

 

[1]Beskrivelse: Beskrivelse: Med vennlig hilsen
Beskrivelse: Beskrivelse: Porsgrunn kommune
Beskrivelse: Beskrivelse: Dokumentforvaltning og arkiv
Beskrivelse: Beskrivelse: Besøksadresse: Rådhusgata 7,
cid:image001.jpg@01C9BDDD.793D91B0 1. etg

 

[2]Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse:
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image002.jpg@01C9BDDD.793D91B0

 

Sammen om Porsgrunn

 

References

Visible links

Merete Halvorsen, Porsgrunn kommune

1 Attachment

 

Kjære Merete Halvorsen,

Takk for PDF.

Denne er dessverre i et uleselig format. Det er en 'Print to PDF' og ikke en PDF direkte fra EVA Admin.

Mangler også PDF for fylket.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård