Valgprotokoll 2019, Moss kommune

Venter på klagebehandling.

Kjære Moss kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Moss kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Moss kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Mottak Post, Moss kommune

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].

Henvendelsen blir formidlet videre til riktig instans. Henvendelser som
krever svar besvares så snart som mulig.

  

We confirm the reception of your e-mail to [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].

Your mail will be forwarded to the right departement and answered as soon
as possible.

  

Moss kommune

Dokumentasjonsenheten

Rådhuset, Kirkegata 15

Postboks 175, 1501 Moss   

T + 47 69 24 80 31    Fax + 47 69 24 80 01

E-mail: [Moss kommune henvendelses-e-postadresse]  Web: http://www.moss.kommune.no

 

Åpningstider / Opening hours: 

Kl 08:00 - 15:45 ( 3:45 p.m.)  

Sommertid / In summer 15 May - 15 Sept. 

kl 08.00 - 15.00 (3 p.m.)

---

Kjære Moss kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Moss kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Moss kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Mottak Post, Moss kommune


Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].
Henvendelsen blir formidlet videre til riktig instans. Henvendelser som
krever svar besvares så snart som mulig.
 
We confirm the reception of your e-mail to [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].
Your mail will be forwarded to the right departement and answered as soon
as possible.
 
Moss kommune
Dokumentasjonsenheten
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss   
T + 47 69 24 80 31    Fax + 47 69 24 80 01
E-mail: [Moss kommune henvendelses-e-postadresse]  Web: http://www.moss.kommune.no
 
Åpningstider / Opening hours: 
Kl 08:00 - 15:45 ( 3:45 p.m.)  
Sommertid / In summer 15 May - 15 Sept. 
kl 08.00 - 15.00 (3 p.m.)
 
---

Mottak Post, Moss kommune

Vi bekrefter å ha mottatt Deres henvendelse via [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].

Henvendelsen blir formidlet videre til riktig instans. Henvendelser som
krever svar besvares så snart som mulig.

  

We confirm the reception of your e-mail to [Moss kommune henvendelses-e-postadresse].

Your mail will be forwarded to the right departement and answered as soon
as possible.

  

Moss kommune

Dokumentasjonsenheten

Rådhuset, Kirkegata 15

Postboks 175, 1501 Moss   

T + 47 69 24 80 31    Fax + 47 69 24 80 01

E-mail: [Moss kommune henvendelses-e-postadresse]  Web: http://www.moss.kommune.no

 

Åpningstider / Opening hours: 

Kl 08:00 - 15:45 ( 3:45 p.m.)  

Sommertid / In summer 15 May - 15 Sept. 

kl 08.00 - 15.00 (3 p.m.)

---