Valgprotokoll 2019, Høylandet kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Høylandet kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Høylandet kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Høylandet kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Ingrid Moen, Høylandet kommune

2 Attachments

Hei!

Vedlagt følger valgstyrets møtebok/valgprotokoll for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019.

1. Foreløpig opptelling ble utført manuelt
2. Endelig opptelling ble utført manuelt
3. Vi teller alltid alt 4 ganger
4. Se punkt 3.

Med vennlig hilsen
Ingrid Moen
Saksbehandler
Tlf 97 73 64 64
Høylandet kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sissel Almaas <[epostadresse]> På vegne av Postmottak i Høylandet
Sendt: 19. september 2019 07:58
Til: Marit Grannes <[epostadresse]>; Ingrid Moen <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Høylandet kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2219]>
Sendt: 18. september 2019 23:11
Til: Postmottak i Høylandet <[Høylandet kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Høylandet kommune

Kjære Høylandet kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Høylandet kommune 2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Høylandet kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2219]

Er [Høylandet kommune henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Høylandet kommune? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Ingrid Moen,

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Ingrid Moen, Høylandet kommune

2 Attachments

Hei!

Vedlagt følger valgstyrenes møtebøker for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019, tatt direkte ut fra EVA Admin.

Beklager at det ikke ble riktig første gang.

Med vennlig hilsen
Ingrid Moen
Saksbehandler
Tlf 97 73 64 64
Høylandet kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[FOI #2219 email]>
Sendt: 27. september 2019 18:35
Til: Ingrid Moen <[email address]>
Emne: Re: SV: innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Høylandet kommune

Kjære Ingrid Moen,

Signerte PDFer er ikke det jeg søker. Jeg ønsker usignerte maskinlesbare PDFer. Disse kan hentes direkte fra EVA Admin.

Denne henvendelsen er en forespørsel etter Offentleglova §9 om innsyn i database. PDFer fra EVA Admin er OK som svar. Vennligst svar etter Offentleglova §29 dersom dere avslår henvendelsen.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon