Valgprotokoll 2019, Gjøvik kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Gjøvik kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Gjøvik kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Gjøvik kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Postmottak, Gjøvik kommune

Vi har mottatt din henvendelse til Gjøvik kommune.
Postmottaket er betjent på hverdager fra kl. 08.00- 15.30 og henvendelser vil bli distribuert videre til rette vedkommende i dette tidsrommet.
Arkivverdig post vil normalt bli journalført i løpet av to virkedager, og kan følges via postliste på kommunens hjemmeside, dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet. Her kan du også se hvem som er saksbehandler på aktuelle dokumenter. Post som ikke er arkivverdig videresendes direkte til rett saksbehandler eller avdeling.

Med vennlig hilsen
Postmottak i Gjøvik kommune

Anne Britt Sveum Søreng, Gjøvik kommune

1 Attachment

Epost fra Gjøvik kommune
 

Hei!

 

Møtebok for kommunestyre- og fylkestingsvalget er lagt ut på hjemmesiden
vår https://www.gjovik.kommune.no/politikk-o...

Dette er de offisielle møtebøkene som er underskrevet.

 

1. Foreløpig telling skal etter loven gjennomføres som manuell telling.
Manuell telling av foreløpig telling ble gjennomført manuelt i alle de sju
stemmekretsene

2. Endelig telling ble gjennomført ved bruk av skanner

3. Loven krever at alle sedler skal telles i to omganger. Alle sedler til
både kommunestyrevalget og fylketingsvalget er telt minimum tre ganger.

4. Vi forholder oss kun til foreløpig og endelig telling. Det kan telles
mange ganger både foreløpig og endelig for å være å sikker som mulig på et
korrekt resultat, men det vil bare være ett resultat pr. telling som vises
i møteboka.

 
 

Vennlig hilsen

Anne Britt Søreng
Rådgiver FUS/Valgansvarlig Gjøvik kommune

Administrasjon, forvaltning og teknisk drift  , Felles utviklingsenhet
(FUS)
E-post: [1][epostadresse]
Telefon: 95 90 93 14  
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810  Gjøvik

[2]www.gjovik.kommune.no

 

 

 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er ment for den institusjon eller
person den er retta til og kan inneholde lovbestemt taushetsplikt. Om
e-posten er feilsendt, vær vennlig å slette den og kontakt avsender.
Gjøvik kommune er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge
av denne e-posten, av dette som følge av virus eller datafeil.

 

 
Adresse Epost Info  

Kauffeldsplass 1 [3][Gjøvik kommune henvendelses-e-postadresse] Bank: 6177 05 46809

Postboks 630   Foretaksnr.:
940 155 223
2810 Gjøvik
Hjemmeside:
Sentralbord: 61 www.gjovik.kommune.no
18 95 00

 

Fra: Hallvard Nygård ([Innsyns-e-postadresse #2157])
Sendt: 18. september 2019 00:00
Til: Anne Britt Søreng
Tittel: Innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Gjøvik kommune

Se vedlegg: Innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Gjøvik
kommune

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.gjovik.kommune.no/
3. mailto:[Gjøvik kommune henvendelses-e-postadresse]

Kjære Anne Britt Sveum Søreng,

Jeg søker innsyn i ikke-signerte valgprotokoller som er maskinlesbare. Dersom dette blir avslått, så ønsker jeg svar etter Offentleglova § 32 med utvidet begrunnelse.

Ang. spørsmål:
"Alle sedler til både kommunestyrevalget og fylketingsvalget er telt minimum tre ganger."
Ble de da telt manuelt 1 gang og maskinelt 2 ganger?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Anne Britt Sveum Søreng, Gjøvik kommune

Hei!

Jeg har ferie og er tilbake på jobb mandag 23. september. Dersom henvendelsen gjelder valg og ikke kan vente til jeg kommer tilbake, vennligst ta kontakt med Annika Birkelund på mail [epostadresse]

Anne Britt

Marit Lium Dahlborg, Gjøvik kommune

Jeg har mottatt dine spørsmål fra Anne Britt Søren. Vi har ikke
«ikke-signert» valgprotokoll som du spør etter. Antar at du har fått den
signerte møteboka tidligere.

 

Vedr. opptelling.

Alle sedler til kommunestyre- og fylkestingsvalget er som del av foreløpig
telling telt manuelt minimum to ganger. Prosessen er slik at hver bunke
telles og kontrolltelles. Ved avvik telles ytterligere en gang slik at det
da kan være telt i alt tre ganger før registrering i valgsystemet som
resultater fra foreløpig telling. I vår kommune legges sedlene deretter
tilbake i urnen som forsegles og fraktes til endelig telling (fintelling)
med hjelp av skannere. Her skannes (maskintelles) det minimum 1 gang.
Dette vurderes ut ifra differanse mellom foreløpig og endelig telling.
Opptellingsresultatene fra årets valg viser at det er minimale endringer
fra foreløpig telling til endelig telling og det er i hovedsak derfor
valgt å maskintelle en gang.

 

Sedlene til fylkestingsvalget fraktes til fylkesvalgstyret for endelig
telling (maskintelling).

 

Med hilsen

 

Marit Lium Dahlborg

Kommunalsjef

916 28255

 

 

Kjære Marit Lium Dahlborg,

Takk for svar på spørsmål.

Dere må nødvendigvis har den usignerte fila også. Det er denne jeg søker innsyn i. Det enkleste kan være å hente den på ny fra EVA.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Marit Lium Dahlborg, Gjøvik kommune

Da bør du vel kontakte valgdirektoratet. Vi har tatt ut rapporten for møtebok fra valgsystemet (EVA). Denne er utgangspunkt for den signerte møteboka som er det offentlige dokumentet og som du har fått innsyn i.

Marit Lium Dahlborg

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2157]>
Sendt: fredag 20. september 2019 07:30
Til: Marit Lium Dahlborg <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsynsforespørsel valgprotokoll

Kjære Marit Lium Dahlborg,

Takk for svar på spørsmål.

Dere må nødvendigvis har den usignerte fila også. Det er denne jeg søker innsyn i. Det enkleste kan være å hente den på ny fra EVA.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Marit Lium Dahlborg,

Valgdirektoratet har nok også dataene. Valgdirektoratet følger ikke Offentleglova i forhold til frister for å svare og levere ut data. Det er heller ikke sikkert om de vil levere de ut (har tidligere sett argumenter mot utlevering av data som ikke er laget i et direktorat). Det er derfor ikke mulig å få dataene fra de i tide.

Vennligst avslå henvendelsen etter Offentleglova som dere mener det er grunnlag for det. Jeg ønsker utvidet begrunnelse. Jeg vil så klage på dette.

Dersom det er tvil, så er dette en forespørsel om data etter Offentleglova §9. Dere er kilde til dataene og skal derfor kunne levere disse ut. PDF generert av EVA er tilstrekkelig for å oppfylle innsynshenvendelsen. Altså er det enkle virkemidler som skal til for å få ut dataene.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Marit Lium Dahlborg, Gjøvik kommune

Hei!
Da må du vente til etter helga. Har ikke kapasitet til å gå ytterligere inn i denne nå og valgansvarlig har ferie.

Marit Lium Dahlborg
Kommunalsjef

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2157]>
Sendt: fredag 20. september 2019 07:44
Til: Marit Lium Dahlborg <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Innsynsforespørsel valgprotokoll

Kjære Marit Lium Dahlborg,

Valgdirektoratet har nok også dataene. Valgdirektoratet følger ikke Offentleglova i forhold til frister for å svare og levere ut data. Det er heller ikke sikkert om de vil levere de ut (har tidligere sett argumenter mot utlevering av data som ikke er laget i et direktorat). Det er derfor ikke mulig å få dataene fra de i tide.

Vennligst avslå henvendelsen etter Offentleglova som dere mener det er grunnlag for det. Jeg ønsker utvidet begrunnelse. Jeg vil så klage på dette.

Dersom det er tvil, så er dette en forespørsel om data etter Offentleglova §9. Dere er kilde til dataene og skal derfor kunne levere disse ut. PDF generert av EVA er tilstrekkelig for å oppfylle innsynshenvendelsen. Altså er det enkle virkemidler som skal til for å få ut dataene.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Gjøvik kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Gjøvik kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Gjøvik kommune».

Innsynshenvendelsen min ber om data etter Offentleglova §9. Det er enkle virkemidler for å hente ut PDFen fra systemet EVA. Henvendelsen går kjapt å svare på.

Henvendelsen er ikke besvart og vil ikke bli besvart denne uka. Det er gått over 3 dager allerede, som er grense for 'ugrunnet opphold' ref Offfentleglova §29. Får beskjed om at dette ikke vil bli utført før uti neste uke.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Gjøvik kommune

Vi har mottatt din henvendelse til Gjøvik kommune.
Postmottaket er betjent på hverdager fra kl. 08.00- 15.30 og henvendelser vil bli distribuert videre til rette vedkommende i dette tidsrommet.
Arkivverdig post vil normalt bli journalført i løpet av to virkedager, og kan følges via postliste på kommunens hjemmeside, dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet. Her kan du også se hvem som er saksbehandler på aktuelle dokumenter. Post som ikke er arkivverdig videresendes direkte til rett saksbehandler eller avdeling.

Med vennlig hilsen
Postmottak i Gjøvik kommune

Kjære Gjøvik kommune,

Dere foretok en ny opptelling 23.09.2019. Hvordan ble denne utført? Manuelt? Maskinell? Hvem utførte det?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak, Gjøvik kommune

Vi har mottatt din henvendelse til Gjøvik kommune.
Postmottaket er betjent på hverdager fra kl. 08.00- 15.30 og henvendelser vil bli distribuert videre til rette vedkommende i dette tidsrommet.
Arkivverdig post vil normalt bli journalført i løpet av to virkedager, og kan følges via postliste på kommunens hjemmeside, dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet. Her kan du også se hvem som er saksbehandler på aktuelle dokumenter. Post som ikke er arkivverdig videresendes direkte til rett saksbehandler eller avdeling.

Med vennlig hilsen
Postmottak i Gjøvik kommune

Marit Lium Dahlborg, Gjøvik kommune

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Marit Lium Dahlborg
Sendt: fredag 20. september 2019 07:57
Til: 'Hallvard Nygård' <[Innsyns-e-postadresse #2157]>
Emne: SV: SV: Innsynsforespørsel valgprotokoll

Hei!
Da må du vente til etter helga. Har ikke kapasitet til å gå ytterligere inn i denne nå og valgansvarlig har ferie.

Marit Lium Dahlborg
Kommunalsjef

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2157]>
Sendt: fredag 20. september 2019 07:44
Til: Marit Lium Dahlborg <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Innsynsforespørsel valgprotokoll

Kjære Marit Lium Dahlborg,

Valgdirektoratet har nok også dataene. Valgdirektoratet følger ikke Offentleglova i forhold til frister for å svare og levere ut data. Det er heller ikke sikkert om de vil levere de ut (har tidligere sett argumenter mot utlevering av data som ikke er laget i et direktorat). Det er derfor ikke mulig å få dataene fra de i tide.

Vennligst avslå henvendelsen etter Offentleglova som dere mener det er grunnlag for det. Jeg ønsker utvidet begrunnelse. Jeg vil så klage på dette.

Dersom det er tvil, så er dette en forespørsel om data etter Offentleglova §9. Dere er kilde til dataene og skal derfor kunne levere disse ut. PDF generert av EVA er tilstrekkelig for å oppfylle innsynshenvendelsen. Altså er det enkle virkemidler som skal til for å få ut dataene.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Anne Britt Sveum Søreng, Gjøvik kommune

1 Attachment

Epost fra Gjøvik kommune
 

Hei!

 

Viser til tidligere korrespondanse.

 

Denne mailen sendes som svar på to mailer du har sendt

1.Klage over innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll  2019, Gjøvik
kommune, av 20.09.2019

2. Innsyn etter Offentleglova - Valgprotokoll 2019, Gjøvik kommune , av
25.09.2019

 

Vedlagt usignert møtebok for valgoppgjøret foretatt 23.09.2019. Møteboka
ble godkjent av Valgstyret i møte 25.09.2019,
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsy...

 

Omtellingen ble gjennomført på den måten Valgstyret besluttet i sitt møte
18.09.2019
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsy...

 

Se også Gjøvik kommunes  hjemmeside for mer informasjon om valg
https://www.gjovik.kommune.no/politikk-o...

 

 
 

Vennlig hilsen

Anne Britt Søreng
Rådgiver FUS/Valgansvarlig Gjøvik kommune

Administrasjon, forvaltning og teknisk drift  , Felles utviklingsenhet
(FUS)
E-post: [1][epostadresse]
Telefon: 95 90 93 14  
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810  Gjøvik

[2]www.gjovik.kommune.no

 

 

 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er ment for den institusjon eller
person den er retta til og kan inneholde lovbestemt taushetsplikt. Om
e-posten er feilsendt, vær vennlig å slette den og kontakt avsender.
Gjøvik kommune er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge
av denne e-posten, av dette som følge av virus eller datafeil.

 

 
Adresse Epost Info  

Kauffeldsplass 1 [3][Gjøvik kommune henvendelses-e-postadresse] Bank: 6177 05 46809

Postboks 630   Foretaksnr.:
940 155 223
2810 Gjøvik
Hjemmeside:
Sentralbord: 61 18 www.gjovik.kommune.no
95 00

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. http://www.gjovik.kommune.no/
3. mailto:[Gjøvik kommune henvendelses-e-postadresse]

Kjære Anne Britt Sveum Søreng,

Jeg kommer ikke inn på de adressene du har gitt meg 'innsyn.gjovik.kommune.no'. Får timeout.
Kan du sende de nevnte dokumentene?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Anne Britt Sveum Søreng, Gjøvik kommune

Hei!

Har du funnet dokumentene på hjemmesiden?

Vennlig hilsen
Anne Britt Søreng
Rådgiver FUS/Valgansvarlig Gjøvik kommune
Administrasjon, forvaltning og teknisk drift  , Felles utviklingsenhet (FUS)
E-post: [epostadresse]
Telefon: 95 90 93 14  
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810  Gjøvik
www.gjovik.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2157]>
Sendt: fredag 27. september 2019 18:14
Til: Anne Britt Sveum Søreng <[epostadresse]>
Emne: Re: Svar klage over innsyn etter Offentleglova samt Innsyn etter Offentleglova

Kjære Anne Britt Sveum Søreng,

Jeg kommer ikke inn på de adressene du har gitt meg 'innsyn.gjovik.kommune.no'. Får timeout.
Kan du sende de nevnte dokumentene?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Anne Britt Sveum Søreng,

Jeg har nå kommet inn på innsynsløsningen. Den virket ikke sist jeg prøvde.

Jeg har usignert valgprotokoll for kommunestyret. Jeg mangler usignert valgprotokoll for fylkestingsvalget.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Anne Britt Sveum Søreng, Gjøvik kommune

1 Attachment

Hei!

Vedlagt usignert møtebok for fylkestingsvalget i Gjøvik.

Vennlig hilsen
Anne Britt Søreng
Rådgiver FUS/Valgansvarlig Gjøvik kommune
Administrasjon, forvaltning og teknisk drift  , Felles utviklingsenhet (FUS)
E-post: [epostadresse]
Telefon: 95 90 93 14  
Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810  Gjøvik
www.gjovik.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #2157]>
Sendt: torsdag 3. oktober 2019 22:16
Til: Anne Britt Sveum Søreng <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Svar klage over innsyn etter Offentleglova samt Innsyn etter Offentleglova

Kjære Anne Britt Sveum Søreng,

Jeg har nå kommet inn på innsynsløsningen. Den virket ikke sist jeg prøvde.

Jeg har usignert valgprotokoll for kommunestyret. Jeg mangler usignert valgprotokoll for fylkestingsvalget.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Anne Britt Sveum Søreng,

Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård