Valgprotokoll 2019, Forsand kommune

Forsand kommune hadde ikke informasjonen du ba om.

Kjære Forsand kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Forsand kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Forsand kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Felles Post Forsand, Forsand kommune

Hei.

Din e-post er motteke av postmottaket i Forsand kommune.

 

Dokument  som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidla til rett saksbehandlar.

Vennleg helsing
Forsand kommune
Servicetorget

Tlf. 51 70 00 00
[1][Forsand kommune henvendelses-e-postadresse]
[2]www.forsand.kommune.no

References

Visible links
1. mailto:[Forsand kommune henvendelses-e-postadresse]
2. http://www.forsand.kommune.no/

Bodil Vika Gjesteland, Forsand kommune

Hei, har sendt saka videre til Sandnes kommune då det var dei som hadde
ansvaret for valgjennomføringa i 2019

Bodil Vika

 

Kjære Bodil Vika Gjesteland,

Har allerede fått fra Sandnes. Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Bodil Vika Gjesteland, Forsand kommune

Er  på ferie