Valgprotokoll 2019, Evenes kommune

Denne henvendelsen har blitt trukket tilbake av personen som laget den. Det kan være forklaring i korrespondansen under.

Kjære Evenes kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Evenes kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Evenes kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Postmottak Evenes Kommune, Evenes kommune

Vi bekrefter å ha mottatt deres henvendelse via e-postadressen
[Evenes kommune henvendelses-e-postadresse]
Henvendelsen blir videreformidlet til rette vedkommende eller rette enhet
i
kommunen.
Sensitiv personinformasjon eller informasjon som er taushetsbelagt skal
ikke sendes pr. e-post.

Your e-mail has been received to
[Evenes kommune henvendelses-e-postadresse]
Your e-mail will be forwarded to the person or department in question.
Sensitive, confidential or personal information should not be sent by
E-Mail.

 

 

 

Denne e-posten kan inneholde opplysninger som utelukkende er til bruk for
den tiltenkte mottaker. Enhver gjennomgåelse eller videresending av
e-posten eller vedlegg er strengt forbudt dersom du ikke er den tiltenkte
mottaker. Dersom du har mottatt denne e-posten ved en feil, ber vi om at
du tar kontakt med avsender og sletter alle kopier.

 

Evenes kommune gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat
e-postadresse; både inngående og utgående epost blir vurdert for ev.
journalføring i kommunens sak- og arkivsystem.

Sensitiv personinformasjon eller informasjon som er taushetsbelagt skal
ikke sendes pr. e-post.

 

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

Har fått protovoll via epost direkte til rådmannen. Tilgjengelig via https://hnygard.github.io/valgprotokolle...