Valgprotokoll 2019, Drammen kommune

Venter på klagebehandling.

Kjære Drammen kommune

Jeg ønsker innsyn i valgprotokoll 2019 for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget. Ofte kalt "Valgprotokoll for valgstyret" eller "Valgstyrets møtebok". Jeg ønsker at den er maskinlesbar, altså ikke innskannet (slik de signerte ofte er). Dette fordi vi skal lese ut data fra den.

Søker altså innsyn i:
1. Valgprotokoll kommunestyrevalget 2019 - Drammen kommune
2. Valgprotokoll fylkestingsvalg 2019 - Drammen kommune

Ønsker også svar på følgende:
1. Ble foreløpig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
2. Ble endelig opptelling utført manuelt eller med dataprogram?
3. Hvor mange opptellinger og omtellinger ble foretatt totalt?
4. Hvis flere enn foreløpig og endelig, hvordan ble disse utført (manuelt/data?) og hvorfor ble de utført?
Dersom det er ulikt svar for de ulike valgskretsene, så svar for hver enkelt krets.

Takk!

Kommunepost Drammen,

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt av postmottaket, Drammen kommune. Hvis vi har
plikt til å journalføre henvendelsen, vil den bli registrert i kommunens
saksbehandlingssystem og videreformidlet til rett fagavdeling. Øvrige
henvendelser vil bli fordelt videre til aktuell fagavdeling/saksbehandler
per e-post.

 

Vi ber om at du ikke sender sensitive personopplysninger (f. eks.
helseopplysninger) på e-post. I slike tilfeller oppfordres du til å bruke
ordinær postforsendelse.

 

For informasjon om åpenhet og innsyn i Drammen kommune,
se: [1]https://www.drammen.kommune.no/om-dramme...

 

[2]cid:image002.png@01D53566.7C77F3F0 

 

Service og administrasjon

Byarkivet

 

Tlf. 32040000

E-post: [3][epostadresse]

Post- og besøksadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen

[4]http://www.drammen.kommune.no/

 

References

Visible links
1. https://www.drammen.kommune.no/om-dramme...
3. mailto:[epostadresse]
4. http://www.drammen.kommune.no/

Kjære Drammen kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Drammen kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgprotokoll 2019, Drammen kommune».

Har ikke mottatt noe svar. Innsynshenvendelser skal besvare uten ugrunnet opphold og senest etter 5 dager. Det har gått lenger enn det nå. Vennligst send min henvendelse videre til klageinstans, eller besvar den.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgpr...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård