Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD, sak (2019/284)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Søker innsyn i:
- Sak 2019/284, Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Postmottak KMD, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil
bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så
snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

Dá lea automahtálaš šleađgapoasta.
Mii vástidat áššiid mat gáibidit vástádusa dahje áššemeannudeami nu
jođánit go vejolaš.
Šleađgapoastadusttehat lea rabas vuossárggas bearjadahkii gaskal dii. 0800
– 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be
answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr:
22 24 25 00
Jos dárbbašat oktavuođa politihkalaš njunnožiin maŋŋá rahpanáiggi, riŋge
preassatelefuvdnii nr 22 24 25 00.

 

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-8 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Om innsynskrav i kildekode, revisjonsrapport m.m.

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 8 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-19 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Klage - brudd på frist i innsynsak - Foreløpig svar

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 19 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-20 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Klage på Valgdirektoratets avslag på krav om innsyn i kildekode og revisjonsrapport

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 20 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-1 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-2 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD - korrespondanse i klagesak

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 2 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-3 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD - korrespondanse i klagesak

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 3 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-4 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Innsynskrav i kildekode og revisjonsrapport - kopi av innsynsbestilling til Valgdirektoratet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 4 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-5 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Innsynskrav i kildekode og revisjonsrapport - om tilbakemelding fra Riksrevisjonen

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 5 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-6 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Foreløpig svar - Klage - innsynskrav - kopi av brev til Valgdirektoratet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 6 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-7 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Ber om tilbakemeldinger i saken

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 7 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 19/284-17 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Oversender orientering fra Sivilombudsmannen - innsynskrav hos Valgdirektoratet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 17 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-21 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Klage - brudd på frist i innsynsak - purring

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 21 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-18 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Klage - brudd på frist i innsynsak

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 18 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-22 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Klage på Valgdirektoratets avslag på krav om innsyn i kildekode og revisjonsrapport - Tilbakemelding

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 22 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-9 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Kommentarer til vedtak om avslag på innsyn oversendt fra Valgdirektoratet til KMD

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 9 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-10 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Ytterligere kommentar til vedtak om avslag på innsyn oversendt fra Valgdirektoratet til KMD

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 10 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-11 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Ber om nærmere begrunnelse for avslag på innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 11 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15 Attachments

Sak: 19/284-12 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Oversendelse - klagebehandling krav om innsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 12 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-13 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Oversendelse - klagebehandling krav om innsyn

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 13 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 19/284-14 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Oversendelse - klagebehandling krav om innsyn - krav om utvidet begrunnelse - kopi av svarbrev

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 14 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 Attachment

Sak: 19/284-15 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Til KMD og Valgdirektoratet - ber KMD umiddelbart igangsette klagebehandling i min innssynssak

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 15 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Postmottak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2 Attachments

Sak: 19/284-16 Valgdirektoratet (VD) - Klage på begjæring om innsyn i kildekode og revisjonsrapport hos VD
Dokument: Krav om utvidet begrunnelse - kopi av svarbrev fra Valgdirektoratet

Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 16 i sak 19/284. Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Arkivet i KMD

Hallvard Nygård la igjen en merknad ()

OPPSUMMERING:
1 - ok
2 - ok
3 - ok
4 - ok
5 - ok
6 - ok
7 - ok
8 - ok
9 - ok
10 - ok
11 - ok
12 - ok
13 - ok
14 - ok
15 - ok
16 - ok
17 - ok
18 - ok
19 - ok
20 - ok
21 - ok
22 - ok

22 av 22: Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.