Valgdirektoratet trenger kurs i offentleglova

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Valgdirektoratet,

Ber om innsyn i deres korrespondanse som gjelder kurs i offentleglova og tilknyttede møtereferat og intern korrespondanse.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

Kjære Valgdirektoratet,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Valgdirektoratet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Valgdirektoratet trenger kurs i offentleglova».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/valgdi...

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen

post@valg.no, Valgdirektoratet

5 Attachments

 • Attachment

  Svar p innsynsbegj ring.PDF.pdf

  95K Download View as HTML

 • Attachment

  Opplysninger om systemer for informasjonsbehandling kurs i offentlighetslov forvaltningslov med mer.PDF.pdf

  195K Download View as HTML

 • Attachment

  Korrespondanse avtale om dato kurs i offentlighetslov forvaltningslov med mer.PDF.pdf

  184K Download View as HTML

 • Attachment

  Opplysninger om systemer for informasjonsbehandling kurs i offentlighetslov forvaltningslov med mer 5.PDF.pdf

  196K Download View as HTML

 • Attachment

  Korrespondanse avtale om dato kurs i offentlighetslov forvaltningslov med mer 6.PDF.pdf

  185K Download View as HTML

Det vises til innsynsbegjæring 19.05.2018 og klage datert 29.05.2018 der
det bes om innsyn i dokumenter som omhandler kurs i offentleglova.

Vedlagt følger kopi av samtlige dokumenter i saken. Vi beklager for lang
saksbehandlingstid.

 

Mvh

Valgdirektoratet

 

 

 

 

Kjære [email address],

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Olivia Paulsen