Valgdeltaking per nasjonalitet.

Bergen kommune hadde ikke informasjonen du ba om.

Vyrde Bergen Kommune,

eg ynskjer ei oversikt over valdeltaking per nasjonalitet i kommune- og fylkestingsvalet 2015 for Bergen Kommune.

Solberg, Elin, Bergen kommune

Hei

 

Viser til din forespørsel om å få oversikt over valgdeltakelse pr.
nasjonalitet for kommunestyre – og fylkestingsvalget i Bergen kommune
2015. Bergen kommune benytter elektronisk avkryssing i manntallet, og
manntallet inngår i det statlige valgadministrative systemet EVA. Som
kommune kan vi ikke ta ut en rapport som viser valgdeltakelse etter
nasjonalitet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet som systemeier har
denne muligheten, så du må henvende deg til seksjon for valg og demokrati
for å få ut denne typen data.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Elin Solberg

valgansvarlig

 

Bystyrets kontor

 

Bergen kommune

Postboks 7700

5020 Bergen

 

Tlf. + 47 5556 6616/6404 – Mobil +47 480 73 813

 

[epostadresse]