Utdanningsetatens strategiske plan for 2018

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Oslo kommune, Utdanningsetaten,

Kan jeg få innsyn i dokumentnr. 17/08987-4 samt strategidokumentene det er lenket til på Tavla som e omtalt i siste avsnitt i dette dokumentet?

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon

Postmottak Utdanningsadm, Oslo kommune, utdanningsetaten

2 Attachments

Hei

Vedrørende begjæring om innsyn i sak 17/08987
Du viser til dokument 4 i saken, men dokumentet står i Reservert status og ble aldri sendt ut. Riktig dokument er dokument 5, som ble den Utgående dokumentet.
Vedlagt finner du de dokumentene som er lenket opp på Tavla for 2018. Det som er aktuelt er kun dette brevet og strategisk kart for2018-2021 som ligger på tavla. Budsjettforslaget til Oslo kommune ligger her: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-...

Utdanningsetaten | Oslo kommune
Strømsveien 102, Pb. 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Dir. tlf.: 23051013
[Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse]
www.ude.oslo.kommune.no
Tenk på miljøet. Skriv ikke ut denne e-posten hvis du ikke må.
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Åpen skole [mailto:[Innsyns-e-postadresse #564]]
Sendt: 30. november 2017 16:57
Til: Postmottak Utdanningsadm <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Utdanningsetatens strategiske plan for 2018

Kjære Oslo kommune, Utdanningsetaten,

Kan jeg få innsyn i dokumentnr. 17/08987-4 samt strategidokumentene det er lenket til på Tavla som e omtalt i siste avsnitt i dette dokumentet?

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #564]

Er [Oslo kommune, utdanningsetaten henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Oslo kommune, utdanningsetaten? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak Utdanningsadm,

Tusen takk for dokumentene.

Med vennlig hilsen,

Åpen skole

Postmottak@ude.oslo.kommune.no, Oslo kommune, utdanningsetaten

Din henvendelse er mottatt av Utdanningsetaten.
Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og
videreformidlet til rett avdeling for saksbehandling. Saksbehandlingstiden kan
variere fra sak til sak, men du vil få svar så snart saksbehandlingen er ferdig.
Hvis henvendelsen ikke krever saksbehandling vil den bli besvart på e-post i
løpet av kort tid.

Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser
inneholdende sensitive personopplysninger på e-post. I slike tilfeller
oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse.

Utdanningsetaten
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 23 46 71 23 (Utdanningsadministrasjonens sentralarkiv)

vis sitert seksjon