Uninett anser seg ikke lenger omfattet av offentleglova

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Justis- og beredskapsdepartementet,

Ber om innsyn i sak 2018/137, dokument nr. 69, etter bestemmelsene i offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak JD, Justis- og beredskapsdepartementet

Dette er en automatisk generert e-post.
Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig.
E-postmottaket er betjent mandag til fredag fra kl. 0800 - 1500.

Dette er ein automatisk generert e-post.
Om førespurnaden din krev svar eller anna sakshandsaming, vil me svare så snart som mogleg.
E-postmottaket er betent måndag til fredag mellom kl 0800 - 1500.

This is an automatically generated e-mail.
Requests that require answers or are the subject of proceedings will be answered as soon as possible.
E-mail reception is manned Monday to Friday, from 0800 to 1500.

For kontakt med politisk ledelse utenom åpningstid, ring pressetelefon nr: 97 55 37 45.

vis sitert seksjon

Innsyn, Justis- og beredskapsdepartementet

2 Attachments

Sak: 18/137-69 Diverse innsyn 2018
Dokument: Om UNINETT Norid AS og offentleglova - orientering om at selskapet ikke lenger anser seg omfattet av loven

Vi viser til Dykkar krav om innsyn. Kravet er innvilga, og dokumentet følgjer lagt ved her.

Med helsing

Justis- og beredskapsdepartementet
Administrasjonsavdelinga
Seksjon for dokumentforvaltning
[epostadresse]

vis sitert seksjon