UDIs korrespondanse med International Organization for Migration

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse dere har hatt med International Organization for Migration i perioden 2016 - 2017 med unntak av det som man rent rutinemessig utveksler i større mengder der dokumentene er tilnærmet identiske, dette ønsker jeg kun eksempler på.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

post@imdi.no, IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Din e-post er mottatt hos oss.

 

Du finner nyttig informasjon på våre nettsider [1]www.imdi.no

Med vennlig hilsen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 

E-posten din er motteken hos oss.

 

Du finn nyttig informasjon på nettsidene våre, [2]www.imdi.no

 

Med vennlig helsing

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi)

We have received your e-mail.

Useful information can be found on our web site 
[3]http://www.imdi.no/en/Sprak/English/

Yours sincerely,
The Directorate of Integration and Diversity (IMDi)

 

References

Visible links
1. http://www.imdi.no/
2. file:///tmp/www.imdi.no
3. http://www.imdi.no/en/Sprak/English/

post@imdi.no, IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

15 Attachments

Vedlagt er all korrespondanse mellom IMDi og IOM i perioden 01.01.2016-10.11.2017.

Dokument 2016/6064-12 «Budsjettforslag fra IOM for kulturorienteringsprogrammet (OFF/CO)» i sak «Statsbudsjettet 2018 – Innspill», samt dokument 2016/5862-2 «Budsjett 2016» i sak «Budsjett og kontrakt – Kulturorienteringsprogram 2016» inneholder opplysninger underlagt taushetsplikt ihht. offl. § 13 jf. fvl. § 13 1. ledd 2. alternativ. Sladdede utgaver at dokumentene er vedlagt. Det er innvilget fullt innsyn i alle øvrige dokumenter som er vedlagt.

Vedtaket kan påklages etter offl. § 32 jf. fvl. § 28 innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. På grunn av dokumentmengden vil oversendelsen gå over fire eposter.

Med vennlig hilsen
Anders Dahl Bakke
Seniorrådgiver
Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen
[epostadresse] +47 415 20 483

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
[IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
www.imdi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #516]]
Sendt: søndag 5. november 2017 11.42
Til: [IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Emne: innsyn etter Offentleglova - UDIs korrespondanse med International Organization for Migration

Kjære IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– All korrespondanse dere har hatt med International Organization for Migration i perioden 2016 - 2017 med unntak av det som man rent rutinemessig utveksler i større mengder der dokumentene er tilnærmet identiske, dette ønsker jeg kun eksempler på.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #516]

Er [IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

post@imdi.no, IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

14 Attachments

Dokumenter er vedlagt.

 

Med vennlig hilsen

Anders Dahl Bakke

Seniorrådgiver
Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen

[1][epostadresse] +47 415 20 483

[2]cid:Imdi-logo_c7ca68c8-d136-4efe-ab45-e3718272fe80.png

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
[3][IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
[4]www.imdi.no

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.imdi.no/

post@imdi.no, IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

19 Attachments

Dokumenter er vedlagt.

 

Med vennlig hilsen

Anders Dahl Bakke

Seniorrådgiver
Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen

[1][epostadresse] +47 415 20 483

[2]cid:Imdi-logo_c7ca68c8-d136-4efe-ab45-e3718272fe80.png

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
[3][IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
[4]www.imdi.no

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.imdi.no/

post@imdi.no, IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

17 Attachments

Dokumenter er vedlagt.

 

Med vennlig hilsen

Anders Dahl Bakke

Seniorrådgiver
Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen

[1][epostadresse] +47 415 20 483

[2]cid:Imdi-logo_c7ca68c8-d136-4efe-ab45-e3718272fe80.png

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
[3][IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
[4]www.imdi.no

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
3. mailto:[IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.imdi.no/

Kjære [email address],

Tusen takk. Er dette all informasjonen?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

post@imdi.no, IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Du har fått oversendt all korrespondanse mellom IMDi og IOM i den forespurte perioden.

Med vennlig hilsen
Anders Dahl Bakke
Seniorrådgiver
Digitaliserings- og organisasjonsavdelingen
[epostadresse] +47 415 20 483

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
[IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
www.imdi.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #516]]
Sendt: fredag 10. november 2017 16.36
Til: [IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Emne: Re: Svar på innsynskrav - Oversendelse 4 av 4

Kjære [IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet henvendelses-e-postadresse],

Tusen takk. Er dette all informasjonen?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Tusen takk.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen