Fredrik Lindseth

Kjære Bergen kommune,

Jeg ber om innsyn i Grønn Etat sin oversikt over alle trærene i Bergen/Bergenhus.
Altså noe som viser hvor trærene er plantet, gjerne koordinater, og hvilken sort trær som står der. Jeg vil gjerne ha det i form av en database, en liste eller et regneark.

Jeg vet ikke om Bergen Kommune har en slik oversikt, men jeg har Oslo kommune har en så jeg håper.

Med vennlig hilsen,

Fredrik Lindseth

Austlid, Eirunn, Bergen kommune

Hei.

Det vises til din henvendelse om innsyn av 11.06.16.

Dokumentet som etterlyser kalles en treplan. Bergen kommune har dessverre ingen treplan på nåværende tidspunkt, men en slik plan er under arbeid. En treplan innebærer naturlig nok en del arbeid knyttet til innsamling og analyse, og slik jeg har forstått våre forvaltere skal treplanen være ferdigstilt i løpet av neste år.

Ettersom vi per i dag ikke har noe dokument det kan gis innsyn i, må vi be deg ta kontakt på ny når planen er ferdig.

Mvh.

Eirunn Austlid
Jurist
Grønn etat

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Postmottak Grønn Etat
Sendt: 13. juni 2016 10:21
Til: Austlid, Eirunn
Emne: VS: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Trær i Bergen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hovedpostmottak
Sendt: 13. juni 2016 10:17
Til: Postmottak Grønn Etat
Emne: VS: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Trær i Bergen

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Fredrik Lindseth [mailto:[Innsyns-e-postadresse #114]]
Sendt: 11. juni 2016 13:14
Til: Hovedpostmottak
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Trær i Bergen

Kjære Bergen kommune,

Jeg ber om innsyn i Grønn Etat sin oversikt over alle trærene i Bergen/Bergenhus.
Altså noe som viser hvor trærene er plantet, gjerne koordinater, og hvilken sort trær som står der. Jeg vil gjerne ha det i form av en database, en liste eller et regneark.

Jeg vet ikke om Bergen Kommune har en slik oversikt, men jeg har Oslo kommune har en så jeg håper.

Med vennlig hilsen,

Fredrik Lindseth

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

P. Reinholdtsen la igjen en merknad ()

Bergensavisen omtalte treplanen til Bergen kommune 2016-03-16 i en artikkel med tittel "Kommunens treplan er 23 år forsinket", http://www.ba.no/nyheter/politikk/natur-... , så det er tydelig at temaet engasjerer flere.

Fredrik Lindseth la igjen en merknad ()

Grønn Etat ringte meg og den hyggelige damen i telefonen snakket om at det skulle være klar til årsskiftet eller til neste år.

Fredrik Lindseth la igjen en merknad ()

Var en sak i mars i Bergensavisen https://www.ba.no/pulsen/sentrum/natur-o... så det er håp om at dataene finnes nå