Togavganger og -ankomst på Jærbanen, 2017 til og med oktober

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Jernbaneverket,

Merk: Samme data ønskes som tidligere - bare samtlige stasjoner på Jærbanen (2017 inkludert oktober). Har lagt inn link og SQL-spørring på bunnen.

Ønsker innsyn i alle avganger og ankomster i perioden 01.01.2017 til 31.10.2017 på samtlige stasjoner på Jærbanen. På avganger ønskes planlagt avgangstidspunkt, faktisk avgangstidspunkt, togtype og destinasjon. På ankomster ønskes planlagt ankomsttid, faktisk ankomsttid, togtype og hvor toget kommer fra.

Ønsker at data også inkluderer innstilte tog samt tog som er kansellert pga. planlagt vedlikehold.

Dataene skal leveres i hensiktsmessig format for lesing av datamaskin. F.eks. JSON, CSV, SQL statements, Excel eller annen datastruktur.

-----------------

Tidligere henvendelse var:
"Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen"
Full historikk: https://www.mimesbronn.no/request/togavg...

SQL-spørring dere la ved i Excel (filnavn "Stavanger Togtrafikk Planlagt faktisk Pt Ept 20170101 20170930 20171012.xlsx"):

WITH INPUT (stasjon_kd, fra_dato, til_dato, ktg1, ktg2)
AS (SELECT 'STV',
To_date('01.01.2017', 'dd.mm.yyyy'),
To_date('30.09.2017', 'dd.mm.yyyy'),
'Pt',
'EPt'
FROM dual),
utvalg (stasjon_nv, utg_dt, tog_nr, utgstasjon_kd, endestasjon_kd, innstilt, delinnstilt, tog_ktg, togtype_nv, linjenummer, lengde, lok_ty, vogn_nr, sporfelt_nr, virksporfelt_nr, plansporfelt_nr, planlagt_ankomst, faktisk_ankomst,
planlagt_avgang, faktisk_avgang, stasjonsbruk, asstog_nr)
AS (SELECT (SELECT stasjon.stasjon_nv
FROM tios.stasjon
WHERE stasjon.stasjon_kd = ruteplan.stasjon_kd) stasjon_nv,
ruteplan.utg_dt,
ruteplan.tog_nr,
toginfo.utgstasjon_kd,
toginfo.endestasjon_kd,
toginfo.innstilt,
ruteplan.delinnstilt,
toginfo.tog_ktg,
(SELECT togtype.togtype_nv
FROM tios.togtype
WHERE toginfo.tog_ty = togtype.tog_ty) togtype_nv,
(SELECT linjenummer
FROM tios.linjenummer
WHERE linjenummer.id = toginfo.linjenummer_id) linjenummer,
(SELECT togkonfig.tog_lgd
FROM tios.togkonfig
WHERE togkonfig.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND togkonfig.tog_nr = ruteplan.tog_nr
AND togkonfig.versjon IN (SELECT MAX(vogn_lokomotiv_versjon.versjon)
FROM tios.vogn_lokomotiv_versjon
WHERE vogn_lokomotiv_versjon.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND vogn_lokomotiv_versjon.tog_nr = ruteplan.tog_nr)) lengde,
(SELECT MIN(lokomotiv.lok_ty)
FROM tios.lokomotiv
WHERE lokomotiv.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND lokomotiv.tog_nr = ruteplan.tog_nr
AND lokomotiv.versjon IN (SELECT MAX(vogn_lokomotiv_versjon.versjon)
FROM tios.vogn_lokomotiv_versjon
WHERE vogn_lokomotiv_versjon.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND vogn_lokomotiv_versjon.tog_nr = ruteplan.tog_nr)) LOK_TY,
(SELECT Substr(MIN(vogn.vogn_nr), 1, 2)
FROM tios.vogn
WHERE vogn.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND vogn.tog_nr = ruteplan.tog_nr
AND vogn.versjon IN (SELECT MAX(vogn_lokomotiv_versjon.versjon)
FROM tios.vogn_lokomotiv_versjon
WHERE vogn_lokomotiv_versjon.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND vogn_lokomotiv_versjon.tog_nr = ruteplan.tog_nr)) VOGN_NR,
ruteplan.sporfelt_nr,
ruteplan.virksporfelt_nr,
ruteplan.planlsporfelt_nr,
ruteplan.sta_tid planlagt_ankomst,
ruteplan.ata_tid faktisk_ankomst,
ruteplan.std_tid planlagt_avgang,
ruteplan.atd_tid faktisk_avgang,
(SELECT CASE
WHEN ruteplan.stasjon_kd = toginfo.endestasjon_kd THEN 'E'
WHEN ruteplan.stasjon_kd = toginfo.utgstasjon_kd THEN 'U'
ELSE 'G'
END
FROM dual) stasjonsbruk,
(SELECT MIN (asstog_nr)
FROM (SELECT asstog_nr
FROM tios.assosiasjon
WHERE assosiasjon.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND assosiasjon.tog_nr = ruteplan.tog_nr
AND assosiasjon.stasjon_kd = ruteplan.stasjon_kd
UNION ALL
SELECT tog_nr
FROM tios.assosiasjon
WHERE assosiasjon.assutg_dt = ruteplan.utg_dt
AND assosiasjon.asstog_nr = ruteplan.tog_nr
AND assosiasjon.stasjon_kd = ruteplan.stasjon_kd)) asstog_nr
FROM tios.ruteplan,
INPUT,
tios.toginfo
WHERE ruteplan.stasjon_kd = INPUT.stasjon_kd
AND ruteplan.utg_dt >= INPUT.fra_dato
AND ruteplan.utg_dt <= INPUT.til_dato
AND toginfo.tog_nr = ruteplan.tog_nr
AND toginfo.utg_dt = ruteplan.utg_dt
AND ( toginfo.tog_ktg = INPUT.ktg1
OR toginfo.tog_ktg = INPUT.ktg2 ))
SELECT stasjon_nv,
utg_dt,
tog_nr,
utgstasjon_kd,
endestasjon_kd,
innstilt,
delinnstilt,
tog_ktg,
togtype_nv,
linjenummer,
lengde,
CASE
WHEN lok_ty IS NOT NULL THEN lok_ty
ELSE vogn_nr
END motorvogntype,
vogn_nr,
sporfelt_nr,
virksporfelt_nr,
plansporfelt_nr,
planlagt_ankomst,
faktisk_ankomst,
planlagt_avgang,
faktisk_avgang,
stasjonsbruk,
asstog_nr
FROM utvalg

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Postmottak Bane NOR SF,

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vennligst ikke svar på denne meldingen.

 

Din henvendelse vil bli behandlet så snart som mulig.

 

Med hilsen

Bane NOR SF

 

Vårbo Kai Yung,

1 Attachment

Hei Hallvard,

 

Her følger nye dataset for Jærbanen:

·         Perioden er som tidl. 01.01.2017-31.10.2017

·         Persontog og ekstra persontog som trafikkerer Jærbanen,
(her definert som stasjonene mellom Stavanger og Egersund).

·         Merk at tognummerserien 3000-3199 er det som vi offisielt kalle
«Jærbanen» i Bane NOR.
Mens 700-serien er en del av «Sørlandsbanen», men er også inkludert fordi
disse togene også trafikkerer stasjonene på Jærbanen.

·         Bruk kolonnen Q, PLANLAGT_ANKOMST for å se om et tognummer har
passasjerutveksling eller ikke.

 

Mvh.
Kai

 

 

Med vennlig hilsen       

 

Kai Yung Vårbo

Rådgiver

 

Bane NOR

Punktlighet, Kunde og trafikk

Mobil: 98 04 55 04

E-post: [epostadresse]

 

Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Sentralbord: 05280 / banenor.no

 

Kjære Vårbo Kai Yung,

Takk for data!

Får feilmelding på utpakking av Øksnavadporten2017.xls, Varhaug2017.xls og Vigrestad2017.xls.
Kan disse sendes på ny separat? Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Vårbo Kai Yung,

2 Attachments

Hei,

Her kommer de....

Med vennlig hilsen

Kai Yung Vårbo
Rådgiver
 
Bane NOR
Punktlighet, Kunde og trafikk
Mobil: 98 04 55 04
E-post: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #520]]
Sendt: mandag 13. november 2017 15:12
Til: Vårbo Kai Yung <[epostadresse]>
Emne: Re: Ny leveranse på data: Jærbanen

Kjære Vårbo Kai Yung,

Takk for data!

Får feilmelding på utpakking av Øksnavadporten2017.xls, Varhaug2017.xls og Vigrestad2017.xls.
Kan disse sendes på ny separat? Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Vårbo Kai Yung,

1 Attachment

Og siste.

Med vennlig hilsen

Kai Yung Vårbo
Rådgiver
 
Bane NOR
Punktlighet, Kunde og trafikk
Mobil: 98 04 55 04
E-post: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Vårbo Kai Yung
Sendt: mandag 13. november 2017 16:46
Til: 'Hallvard Nygård' <[Innsyns-e-postadresse #520]>
Emne: SV: Ny leveranse på data: Jærbanen

Hei,

Her kommer de....

Med vennlig hilsen

Kai Yung Vårbo
Rådgiver
 
Bane NOR
Punktlighet, Kunde og trafikk
Mobil: 98 04 55 04
E-post: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård [mailto:[Innsyns-e-postadresse #520]]
Sendt: mandag 13. november 2017 15:12
Til: Vårbo Kai Yung <[epostadresse]>
Emne: Re: Ny leveranse på data: Jærbanen

Kjære Vårbo Kai Yung,

Takk for data!

Får feilmelding på utpakking av Øksnavadporten2017.xls, Varhaug2017.xls og Vigrestad2017.xls.
Kan disse sendes på ny separat? Takk!

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon

Kjære Vårbo Kai Yung,

Takk! Ser ut til å virke nå :-)

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård