Togavganger og ankomst mellom Drammen og Sandefjord, fra 1.3.2019 til 15.5.2019

Venter på svar fra Jernbaneverket, de må svare uten ugrunnet opphold og vanligvis ikke senere enn (detaljer).

Kjære Jernbaneverket,

Ønsker innsyn i alle avganger og ankomster i perioden 01.03.2019 til 15.05.2019 på stasjoner Drammen og Sandefjord. På avganger ønskes planlagt avgangstidspunkt, faktisk avgangstidspunkt og destinasjon. På ankomster ønskes planlagt ankomsttid, faktisk ankomsttid og hvor toget kommer fra.

Det er viktig at data inkluderer Sandefjord og Drammen stasjonene.

Dataene skal leveres i hensiktsmessig format for lesing av datamaskin. F.eks. JSON, CSV, SQL statements, Excel eller annen datastruktur.

Med vennlig hilsen,

John

Postmottak Bane NOR SF,

Hei.

 

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vennligst ikke svar på denne meldingen. Din henvendelse vil bli behandlet
så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen Bane NOR SF