Togavganger og ankomst mellom Drammen og Sandefjord, fra 1.7.2018 til 31.12.2018

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Jernbaneverket,

Ønsker innsyn i alle avganger og ankomster i perioden 01.07.2018 til 31.12.2018 på stasjoner Drammen og Sandefjord. På avganger ønskes planlagt avgangstidspunkt, faktisk avgangstidspunkt, togtype og destinasjon. På ankomster ønskes planlagt ankomsttid, faktisk ankomsttid, togtype og hvor toget kommer fra.

Ønsker at data også inkluderer innstilte tog samt tog som er kansellert pga. planlagt vedlikehold.

Dataene skal leveres i hensiktsmessig format for lesing av datamaskin. F.eks. JSON, CSV, SQL statements, Excel eller annen datastruktur.

Postmottak Bane NOR SF,

Hei.

 

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vennligst ikke svar på denne meldingen. Din henvendelse vil bli behandlet
så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen Bane NOR SF

Kjære Jernbaneverket,

Dette er bare en vennlig påminnelse.
Kan dere forklarer hvorfor tar det lengre tid enn som normalt kreves i følge lovverket?

Med vennlig hilsen,

John

Postmottak Bane NOR SF,

Hei.

 

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vennligst ikke svar på denne meldingen. Din henvendelse vil bli behandlet
så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen Bane NOR SF

Øyn Martin,

1 Attachment

Hei

 

Her kommer uttrekket du etterspurte, vedlagt i Excelfil.

 

Med vennlig hilsen

 

Martin Øyn

Rådgiver

 

Bane NOR

Punktlighet, Kunde og trafikk

E-post [1][epostadresse]

 

Besøksadresse: Biskop Gunnerusgate 14, Oslo

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Sentralbord 05280 / banenor.no

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Jernbaneverket

1 Attachment

******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ********

Dokumentet 201902216-3 Innsynskrav - Innsyn i ankomster og avganger med
mer - Drammen og Sandefjord fra 01072018 til 31122018 for saken
Innsynskrav - Innsyn i ankomster og avganger med mer - Drammen og
Sandefjord fra 01072018 til 31122018 er utsendt av Bane NOR SF.
Se vedlegg for innholdet i forsendelsen.

Med hilsen
Bane NOR SF

E-post: [1][epostadresse] | Telefon: 05280

******* This is an automatically generated email � please do not reply.
*******

The document 201902216-3 Innsynskrav - Innsyn i ankomster og avganger med
mer - Drammen og Sandefjord fra 01072018 til 31122018 for case Innsynskrav
- Innsyn i ankomster og avganger med mer - Drammen og Sandefjord fra
01072018 til 31122018 have been sent to you from Bane NOR SF.
Please see the attached document for more details.

Regards
Bane NOR SF

E-mail: [2][epostadresse] | Phone: 05280 / +47 22 45 50 00 (outside
Norway)

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]

Kjære Jernbaneverket,

Jeg venter fortsatt på en fil som inkluderer Drammens togstasjon

Med vennlig hilsen,

John

Postmottak Bane NOR SF,

Hei.

 

Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse.
Vennligst ikke svar på denne meldingen. Din henvendelse vil bli behandlet
så snart som mulig.

 

Med vennlig hilsen Bane NOR SF

Øyn Martin,

1 Attachment

Hei

 

Her kommer samme uttrekk, nå også med Drammen.

 

Med vennlig hilsen

 

Martin Øyn

Rådgiver

 

Bane NOR

Punktlighet, Kunde og trafikk

 

Besøksadresse: Biskop Gunnerusgate 14, Oslo

Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar

Sentralbord 05280 / banenor.no

 

Jernbaneverket

1 Attachment

******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ********

Dokumentet 201902216-5 Innsynskrav - Innsyn i ankomster og avganger med
mer - Drammen og Sandefjord fra 01072018 til 31122018 - etterlyser svar
angående Drammen togstasjon for saken Innsynskrav - Innsyn i ankomster og
avganger med mer - Drammen og Sandefjord fra 01072018 til 31122018 er
utsendt av Bane NOR SF.
Se vedlegg for innholdet i forsendelsen.

Med hilsen
Bane NOR SF

E-post: [1][epostadresse] | Telefon: 05280

******* This is an automatically generated email � please do not reply.
*******

The document 201902216-5 Innsynskrav - Innsyn i ankomster og avganger med
mer - Drammen og Sandefjord fra 01072018 til 31122018 - etterlyser svar
angående Drammen togstasjon for case Innsynskrav - Innsyn i ankomster og
avganger med mer - Drammen og Sandefjord fra 01072018 til 31122018 have
been sent to you from Bane NOR SF.
Please see the attached document for more details.

Regards
Bane NOR SF

E-mail: [2][epostadresse] | Phone: 05280 / +47 22 45 50 00 (outside
Norway)

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]