Tilsyns- og klagesaker knyttet til helse- og omsorgstenestene i Fedje kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Hordaland,

Ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2018/6127, også dem som ikke ennå er journalført.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

Kibbe, Erik Severin, Fylkesmannen i Hordaland

1 Attachment

Vedlagt følger svar på innsynskrav fra Fylkesmannen i Hordaland.

 

Alle dokumenter i denne sammenhengen befinner seg i vårt sak-/arkivsystem
og et søk fra 1. mai til dags dato viste ingen nye dokumenter i tilsyns-
og klagesaker knyttet til helse- og omsorgstenestene i Fedje kommune.

 

Til orientering.

 

Med vennlig hilsen

Erik Severin Kibbe
rådgiver

Fylkesmannen i Hordaland
administrasjons- og vergemålsavdelingen
tlf: 55 57 20 50
[1]www.fylkesmannen.no/Hordaland
[2]Abonner på nyheter fra Fylkesmannen
[3]Send melding til Fylkesmannen

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Kjære Fylkesmannen i Hordaland,

Ber om innsyn i alle dokumenter i sak 2018/6127, også dem som ikke ennå er
journalført.

Med vennlig hilsen,

Herman Langvik

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1001]

Er  [Fylkesmannen i Hordaland henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Fylkesmannen i Hordaland? I så fall, vær så snill
å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
[4]https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:
[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.fylkesmannen.no/hordaland
2. http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Abo...
3. https://www.fylkesmannen.no/melding
4. https://www.mimesbronn.no/change_request...
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers