Tilsettingsbrev - Tore Wilken Nitter Walaker

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Bård Magnus Fauske

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet

Eg ber i medhald av offentleglova om innsyn i tilsettingsbrev for Tore Wilken Nitter Walaker. Dersom det er fleire brev ifbm endring av stilling, gjeld innsynskravet det siste / nyaste brevet.

Med vennlig hilsen
Bård Magnus Fauske

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

Takk for henvendelsen din. Spørsmål om enkeltsaker, innsendelse av
tilleggsdokumenter, fremgangsmåter og søknadsprosesser blir ikke behandlet
eller besvart via denne e-postadressen. Du kan få mer informasjon på denne
lenken: [1]http://www.udi.no/kontakt-oss/.

 

Dette er et automatisk svar, og du kan ikke svare på denne e-posten. Takk
for førespurnaden din. Spørsmål om enkeltsaker, innsending av
tilleggsdokument, framgangsmåtar og søknadsprosessar blir ikkje handsama
eller svart på via denne e-postadressa. Du kan få meir informasjon på
denne lenka: [2]http://www.udi.no/kontakt-oss/.

 

Dette er eit automatisk svar, og du kan ikkje svare på denne e-posten.
Thank you for your inquiry. Please note that questions concerning
individual cases, submission of additional documents, procedures and
application processes will not be processed or answered via this email
address. For more information please follow this link:
[3]http://www.udi.no/en/contact-us/.

 

This is an automatic response and you cannot reply to this email.
Utlendingsdirektoratet (UDI) Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo Telefon: 23 35
15 00, [4]www.udi.no The Norwegian Directorate of Immigration (UDI) P.O.
Box 8108 Dep, N-0032 Oslo, Norway Telephone: +47 23 35 15 00,
[5]www.udi.no

References

Visible links
1. http://www.udi.no/kontakt-oss/
2. http://www.udi.no/kontakt-oss/
3. http://www.udi.no/en/contact-us/
4. file:///tmp/www.udi.no
5. file:///tmp/www.udi.no

Utlendingsdirektoratet, UDI - Utlendingsdirektoratet

1 Attachment

Til Bård Magnus Fauske
Dokumentet 18/02457-2 Svar på Innsynsbegjæring - Historisk arkiv -
Dokumentnummer 2004/015195-15 i saken Innsynsbegjæring - Historisk arkiv -
Saksnummer 2004/015195 er sendt av Utlendingsdirektoratet. Se vedlagte
dokument.
Spørsmål vedrørende denne e-posten kan sendes til [1][UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]
Vennlig hilsen Utlendingsdirektoratet
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[UDI - Utlendingsdirektoratet henvendelses-e-postadresse]

Bård Magnus Fauske

Kjære UDI - Utlendingsdirektoratet
Viser til svarbrev ref. 18/02457-2 datert den 4.6.18. Takk for at UDI gir innsyn.

Eg vil likevel gjere UDI merksam på at det ikkje finnast teiepliktig informasjon i tilsettingsbrevet og at det difor ikkje ligg føre krav om samtykke for å gi innsyn. Det at UDI vel å orientere den tilsette ved eit slikt krav om innsyn etter offentleglova, står naturlegvis UDI fritt til.

Med vennlig hilsen,
Bård Magnus Fauske