Tillatelse til å laste ned data fra Brønnøysundregistrenes internettsider, sak (2010/4517)

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Brønnøysundregistrene

Søker innsyn i:
- Sak 2010/4517, Tillatelse til å laste ned data fra Brønnøysundregistrenes internettsider

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

Firmapost, Brønnøysundregistrene

4 Attachments

Hei,

 

Viser til innsynskravet ditt. Vedlagt følger kopi av dokumentene på sak
2010/4517.

 

Med vennlig hilsen

 

Brønnøysundregistrene

avdeling virksomhetsstøtte

[1]brreg.no   •   [2]altinn.no

 

[3]id:image001.gif@01D2DA12.AF1EBF20

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1526]>
Sendt: fredag 25. januar 2019 21:35
Til: Firmapost <[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Tillatelse til å laste ned data fra
Brønnøysundregistrenes internettsider, sak (2010/4517)

 

Kjære Brønnøysundregistrene

 

Søker innsyn i:

- Sak 2010/4517, Tillatelse til å laste ned data fra
Brønnøysundregistrenes internettsider

 

Henvendelsen er laget ved hjelp av Norske-postlister.no.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[4][Innsyns-e-postadresse #1526]

 

Er  [5][Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter
Offentleglova til Brønnøysundregistrene? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[6]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[7]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.brreg.no/
2. http://www.altinn.no/
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #1526]
5. mailto:[Brønnøysundregistrene henvendelses-e-postadresse]
6. https://www.mimesbronn.no/change_request...
7. https://www.mimesbronn.no/help/officers