Tidligere statsministerlønninger

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Statsministerens kontor,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Årslønnen til de 10 siste statsministerene før Erna Solberg, med navn og korresponderende årslønn, oppgitt i kroner, i Excel-format og som PDF.

Ber også om at dere setter Solbergs nåværende årslønn øverst i tabellen som sammenligningsgrunnlag.

– Lønnsøkninger for statsministerene under de tre siste statsministerene sine perioder, inkludert Erna Solberg.

Dersom deler av kravet er vanskelig å behandle grunnet endringer i regnskapssystem eller lignende ber jeg om å i første omgang få det som er lett tilgjengelig og om at dere vurderer merinnsyn i forhold til det eventuelle ekstraarbeidet det er å betjene hele kravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the
Prime Minister.

Postmottak SMK, Statsministerens kontor

Mona Olsen,

Takk for din henvendelse. Statsministerens godtgjørelse fastsettes årlig av Stortinget etter innstilling fra Stortingets presidentskap.
Siste vedtak om statsministerens godtgjørelse ble gjort i Stortinget 14. juni 2018 ved behandling av Innst. 411 S (2017–2018). Innstillingen finner du her:
https://www.stortinget.no/globalassets/p...

En oversikt over godtgjørelsen for stortingspresidenten, stortingsrepresentanter, statsministeren og øvrige regjeringsmedlemmer finner du her:
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-...

Med vennlig hilsen
Statsministerens kontor, postmottak

____________________________________________________

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Mona Olsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1252]]
Sendt: søndag 8. juli 2018 13:00
Til: Postmottak SMK <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Tidligere statsministerlønninger

Kjære Statsministerens kontor,

I medhold av offentleglova § 9, som foreskriver at alle «kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar som er elektronisk lagra i databasane til organet» ber jeg om en oppstilling som viser:

– Årslønnen til de 10 siste statsministerene før Erna Solberg, med navn og korresponderende årslønn, oppgitt i kroner, i Excel-format og som PDF.

Ber også om at dere setter Solbergs nåværende årslønn øverst i tabellen som sammenligningsgrunnlag.

– Lønnsøkninger for statsministerene under de tre siste statsministerene sine perioder, inkludert Erna Solberg.

Dersom deler av kravet er vanskelig å behandle grunnet endringer i regnskapssystem eller lignende ber jeg om å i første omgang få det som er lett tilgjengelig og om at dere vurderer merinnsyn i forhold til det eventuelle ekstraarbeidet det er å betjene hele kravet.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1252]

Er [Statsministerens kontor henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Statsministerens kontor? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Postmottak SMK,

Takk, det synes jeg var et ryddig svar.

Jeg synes, med all respekt, at det føles ganske ugreit at lønnsøkningene ser ut til å ha vært ganske grasale siste ti år i offentlig sektor. Dere sier man skal ha samme nivå som i det private, samtidig har dere langt høyere lønninger, og jobber mindre enn dem. Det føles galt at mine skattepenger brukes på denne måten, mens jeg tjener 1/4 av det dere gjør. Det strider mot hele det norske samfunnsidealet.

Ønsker dere en fortsatt god sommer.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen