Tall på flygninger natterstid

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Avinor AS,

Jeg skulle gjerne hatt tall på flytrafikk til og fra Flesland. Det jeg vil ha er:
- Antall- og info om avganger og landinger mellom 2400 og 0600 siste 2 år for fly
- Antall- og info om avganger og landinger mellom 2400 og 0600 siste 2 år for helikopter utenom redningstjeneste

Med vennlig hilsen,

Kyrre Sørensen

Arkiv, Avinor AS

Takk for din henvendelse.
Denne e-posten vil bli behandlet i arkivets åpningstider:
mandag til fredag kl 08:00 - 15:45.
 
Thank you for your request.
This email will be processed in the hours of operation:
Monday - Friday 08:00 - 15:45.

Statistikk, Avinor AS

2 Attachments

Hei,

 

Vedlagt finner du en rapport som viser antall avganger og ankomster på BGO
i perioden 1/1-2016 til og med 31/8-2018.

Merk! Vi har ingen god måte å fordele statistikk på helikopter og fly.
Rapporten er i stedet fordelt på flyvningsart.

 

 

Med vennlig hilsen

Odd Nakland
Systemforvalter
IT Lufthavnsystemer

[1][epostadresse]
Mobil: +47 917 85 610
Besøk: Henrik Ibsensvei, Flyporten 5.etg., Oslo Lufthavn
Post:    Postboks 150, 2061 Gardermoen

[2]www.avinor.no

[3]Logo-Epost

vis sitert seksjon

Kjære Avinor,

Takk for raskt og bra svar i et greit format.
Er det mulig å få mer informasjon om flyvningene?

Om det er mulig å enten få liste med hver flyvning og tidspunkt,
eller delt inn tallene forskjellige timer, som mellom 2400-0100?

Noen spørsmål jeg lurer på:
-"Vi har ingen god måte å fordele statistikk på helikopter og fly.", det vil si at noen av de kommersielle flyvninger type RUTE eller Charter kan inneholde helikopter?

-Kan du også forklare hva "Annen kommersiell helikopter flyvning er, og hvorfor det går under sivil flygning?

Takk for tallene.

Med vennlig hilsen,

Kyrre Sørensen

Statistikk, Avinor AS

2 Attachments

Hei,

 

«Om det er mulig å enten få liste med hver flyvning og tidspunkt, eller
delt inn tallene forskjellige timer, som mellom 2400-0100?»

Vedlagt finner du de samme tallene, men nå fordelt på de enkelte timene
mellom midnatt og 06:00.

 

 

"Vi har ingen god måte å fordele statistikk på helikopter og fly.", det
vil si at noen av de kommersielle flyvninger type RUTE eller Charter kan
inneholde helikopter?

- Ja i teorien, men I Bergen er sannsynligheten for dette nær 0. Det kan
være enkelttilfeller der en "forretningsflygning" eller en "taxiflygning"
med helikopter har vært registret som en "charter flight".

  I f.eks. Bodø er situasjonen en helt annen, der går det daglig 2
ruteflygninger til/fra Værøy. Denne ruten opereres med helikopter.

 

 

Kan du også forklare hva "Annen kommersiell helikopter flyvning er, og
hvorfor det går under sivil flygning?

- "Annen kommersiell helikopterflygning" kan være f.eks. fraktoppdrag til
vanskelig tilgjengelige plasser, inspeksjon av kraftledninger o.l.  

   Denne kategorien er plassert i statistikken under kategorien "Annen
sivil flygning" kun av praktiske årsaker. "Annen sivil flygning" er
enkeltflygninger som ikke påvirker terminaldriften på lufthavnene på samme
måte som de "faste" rute-, charter-, frakt- og offshoreflyvningene.

 

 

Med vennlig hilsen

Odd Nakland
Systemforvalter
IT Lufthavnsystemer

[1][epostadresse]
Mobil: +47 917 85 610
Besøk: Henrik Ibsensvei, Flyporten 5.etg., Oslo Lufthavn
Post:    Postboks 150, 2061 Gardermoen

[2]www.avinor.no

[3]Logo-Epost

vis sitert seksjon