Tall fra omsetning og overskudd fra Taxfree

Innsynshenvendelsen ble avvist av Avinor AS.

Kjære Avinor AS,

Jeg lurte på om dere kunne gi tallene for omsetning og overskudd på hver lufthavn sin taxfree hos dere.

Med vennlig hilsen,

Kyrre Sørensen

Arkiv, Avinor AS

Takk for din henvendelse.
Denne e-posten vil bli behandlet i arkivets åpningstider:
mandag til fredag kl 08:00 - 15:45.
 
Thank you for your request.
This email will be processed in the hours of operation:
Monday - Friday 08:00 - 15:45.

Nordal, Elif Runa, Avinor AS

Hei Kyrre,

Jeg viser til deres innsynsbegjæring av 14. oktober 2018. Vi beklager at det har tatt noe tid å besvare henvendelsen. I innsynsbegjæringen bes det om å få oversendt «tallene for omsetning og overskudd» fra duty-free salget på Avinors lufthavner.

Avinor har salg av duty free varer på 12 lufthavner. Travel Retail Norway AS (TRN) driver duty-free salget på Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand, mens Avinor driver duty-free salget på øvrige lufthavner selv.

Vi har funnet å måtte avslå innsynsbegjæringen for de lufthavner TRN driver med hjemmel i offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § første ledd nr. 2, ettersom disse opplysningene anses taushetsbelagte. Avinor kan ikke utgi disse opplysningene, ettersom det foreligger en taushetsplikt. Vi kan dermed heller ikke vurdere meroffentlighet i disse opplysningene, jf. offentleglova § 11.

Når det gjelder de lufthavner Avinor driver selv, har vi funnet å måtte unnta disse opplysningene i medhold av offentleglova § 23 første ledd som omhandler økonomiforvaltninga til organet (her Avinor). Opplysninger om omsetning og overskudd/betaling av leie pr. lufthavn benyttes regelmessig i konkurranser Avinor avholder om leie av arealer til kommersiell virksomhet, herunder duty-free. Det kan være aktuelt for Avinor å konkurranseutsette en eller flere av de lufthavner som drives i egendrift p.t. Avinor vil i løpet av de nærmeste årene avholde konkurranser om drift av duty-free virksomhet ved våre lufthavner. I forkant av disse konkurransene er det av hensyn til økonomiforvaltningen i Avinor ikke ønskelig å offentliggjøre opplysninger om omsetning, overskudd, omsetningsbasert leie, prognoser m.m., ettersom dette er vesentlige konkurranseparametre i de konkurranser som gjennomføres. Vi har vurdert meroffentlighet, men har funnet at Avinors behov for virksomme konkurranser veier tyngre enn hensynet til offentlig innsyn, jf. offentleglova § 11.

Dette vedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet iht. offentleglova § 32. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes Avinor

Med vennlig hilsen,
Elif Runa Nordal

Head of Category Retail & Duty Free, Avinor Group
Avinor Group
[epostadresse]
Mob: +47 99 70 90 00
www.avinor.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Kyrre Sørensen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #1390]]
Sendt: 14. oktober 2018 20:17
Til: Arkiv <[epostadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Tall fra omsetning og overskudd fra Taxfree

Kjære Avinor AS,

Jeg lurte på om dere kunne gi tallene for omsetning og overskudd på hver lufthavn sin taxfree hos dere.

Med vennlig hilsen,

Kyrre Sørensen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1390]

Er [Avinor AS henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Avinor AS? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------