Svar fra bedriften HIVE ang etableringen på Ballangsleira, kommunens brev datert 25.9.2018.

Venter på klagebehandling.

Kjære Ballangen kommune,
Ber om innsyn i svar fra HIVE ang etableringen på Ballangsleira. Sammen brev som filtermedia ble nektet innsyn i iflg denne artikkelen. Kommunens brev, datert 25.9 og registrert i postlisten 22.10 har jeg fått innsyn i tidligere.
https://filternyheter.no/da-verden-kom-t...

Med vennlig hilsen,
Erling Knudsen

Kjære Ballangen kommune,
Har ennå ikke mottatt svar på innsynsbegjæringen.
Viser til offentlighetsloven.

Med vennlig hilsen,

Erling Knudsen