Studentboliger i Brenneriveien 11 datert 2019-06-28

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Kan dere sende meg en kopi av dokument #54645 med tittel «Brenneriveien 11 Studentboliger,PBE 28.6.19» oppført med dato 2019-06-28 i deres postliste? Hvis innsyn nektes ber jeg om at dere sender med utvidet begrunnelse for avslaget. Uansett ber jeg om at sende meg saksnummeret dette brevet er gitt av Plan- og bygningsetaten, og hvem som er ført opp som forfatter av dette brevet.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Post til SiO, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

1 Attachment

  • Attachment

    Fwd Vedtak i sak 201608760 Brenneriveien 11 Studentboliger S 5041.html

    2K Download

Hei,

Vedlagt følger dokumentet du etterspør.

Vennlig hilsen

Trude

----------------------------
 
Trude Kolle Martini
Organisasjonsdirektør
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
 
M: 915 51 619
 
B: Trimv. 4 – Domus Athletica
P: Pb 94 Blindern | NO-0314 Oslo
www.sio.no
 
---------------------------

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen <[Innsyns-e-postadresse #2251]>
Sendt: onsdag 2. oktober 2019 12:56
Til: Post til SiO <[SiOA henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Studentboliger i Brenneriveien 11 datert 2019-06-28

Kjære Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Kan dere sende meg en kopi av dokument #54645 med tittel «Brenneriveien 11 Studentboliger,PBE 28.6.19» oppført med dato 2019-06-28 i deres postliste? Hvis innsyn nektes ber jeg om at dere sender med utvidet begrunnelse for avslaget. Uansett ber jeg om at sende meg saksnummeret dette brevet er gitt av Plan- og bygningsetaten, og hvem som er ført opp som forfatter av dette brevet.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #2251]

Er [SiOA henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url...

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------