Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Ørvar Sigfusson, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Stillingsendring hos ansatte på Strømmen vgs under ledelse av Kristin Berge Assisterende rektor

Vi venter på at Ørvar Sigfusson skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Ønskjer innsyn etter offentlighetsloven:
Det ønskes en oversikt, informasjon og innsyn i alle stillingsendringer og lønnsendringer hos ansatte på Strømmen vgs., under ledelse av Kristin Berge som ansvarlig HR-leder, dvs som Assisterende rektor.

Det som er av interesse er endringer som fant sted hva angår stillingstittel, lønnstrinn, stillingsprosent osv. Dvs alle de forandringer som var gjennomførte med ansettelser og forandring av arbeidskontrakter til de ansatte på Strømmen vgs., da i perioden som Kristin Berge var Assisterende rektor. Det er av interesse om det var gjort en forandring med ansettelseskontrakten underveis hos de ansatte på Strømmen vgs. Det er også av interesse om det var mistanke om snusk med arbeidskontrakter, utførte i perioden.

Om det var noen form for endringer i skoleledelse da ønskes fullstendig informasjon (navn og ansettelsedato) på de som er/var ansatte. Det er av interesse å ha med typen av endring av ansettelse, dvs fast, vikar, deltid og antall prosent osv. Var det ansatte med over 100% stilling i perioder og i hvilken tidsperiode. Har det forekommet at ansatte var med fast stilling på over 100%.

Om stilling var utlyst intern er det dokumentert hvordan informasjonen var gitt ut til alle ansatte, eller var det kun henvisninger til "ønskede" søkere som gikk ut. Dokumentasjon på gjennomføringa av informasjonsflyt med å dele informasjon om interne utlysninger ønskes innsyn i. Det er også ønsket etter offentligsøkerliste til alle interne utlysninger i perioden som gjelder her.

Hvis det er standardrapporter som gir den informasjon jeg er på jakt etter, og som letter arbeidet med å ta ut dette, er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.

Da det antas at det ikke dreier seg om iunderkant av 20 ansettelser/stillinger, ønskes kopi av alle ansettelseavtalene som det kan gjelde.

Jeg forventer meg at Akershus fylkeskommune avdeling for utdanning kan gi svar på mine innsynsønsker. Om ikke fullt ut da er det vel arkivet i Akershus fylkeskommune som skal kunne det.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Det merkes godt at det ikke svares på henvendelsen, og det undrer at det ikke vises respekt for forvaltningen.

Det er kanskje forenkling å stille spørsmål direkte til Strømmen vgs om alle de som har vært ansatte med over 100% stilling og årsak til det. Men også om det har vært og er vanligpraksis per dags dato. Om de som er/var i over 100% stilling blir syke i perioden, har vedkommende full sykelønn det vil si over 100% lønn?
Det er naturlig av interesse å ha informasjon om det er kun ledere eller andre som ikke er like godt innunder som har vært i over 100% stilling.

Hvilke regler er det som gjelder nå og har vært gjeldende med å ha ansettelser på over 100% innom Akershus fylkeskommune.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Renate Støa,

Det vises til innsynsbegjæringer av henholdsvis 2. juni og 12 juni i år
som beklageligvis ikke ble fanget opp før i forrige uke. Akershus
fylkeskommune er i gang med å fremskaffe etterspurte dokumenter. På
bakgrunn av innsynsbegjæringenes omfang vil det imidlertid ta noe tid før
den er ferdig behandlet.

 

Med vennlig hilsen

 

Renate Støa

advokat

__________________________________________

Akershus fylkeskommune, sentraladministrasjonen

Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf. 22 05 53 73/ 99549945

e-post: [epostadresse]

www.akershus.no

 

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Ørvar Sigfusson, vennligst logg inn og gi alle beskjed.