Stillingsendring hos ansatte på Strømmen vgs under ledelse av Kristin Berge Assisterende rektor

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Akershus fylkeskommune, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Ønskjer innsyn etter offentlighetsloven:
Det ønskes en oversikt, informasjon og innsyn i alle stillingsendringer og lønnsendringer hos ansatte på Strømmen vgs., under ledelse av Kristin Berge som ansvarlig HR-leder, dvs som Assisterende rektor.

Det som er av interesse er endringer som fant sted hva angår stillingstittel, lønnstrinn, stillingsprosent osv. Dvs alle de forandringer som var gjennomførte med ansettelser og forandring av arbeidskontrakter til de ansatte på Strømmen vgs., da i perioden som Kristin Berge var Assisterende rektor. Det er av interesse om det var gjort en forandring med ansettelseskontrakten underveis hos de ansatte på Strømmen vgs. Det er også av interesse om det var mistanke om snusk med arbeidskontrakter, utførte i perioden.

Om det var noen form for endringer i skoleledelse da ønskes fullstendig informasjon (navn og ansettelsedato) på de som er/var ansatte. Det er av interesse å ha med typen av endring av ansettelse, dvs fast, vikar, deltid og antall prosent osv. Var det ansatte med over 100% stilling i perioder og i hvilken tidsperiode. Har det forekommet at ansatte var med fast stilling på over 100%.

Om stilling var utlyst intern er det dokumentert hvordan informasjonen var gitt ut til alle ansatte, eller var det kun henvisninger til "ønskede" søkere som gikk ut. Dokumentasjon på gjennomføringa av informasjonsflyt med å dele informasjon om interne utlysninger ønskes innsyn i. Det er også ønsket etter offentligsøkerliste til alle interne utlysninger i perioden som gjelder her.

Hvis det er standardrapporter som gir den informasjon jeg er på jakt etter, og som letter arbeidet med å ta ut dette, er jeg selvsagt åpen for en slik oversikt.

Da det antas at det ikke dreier seg om iunderkant av 20 ansettelser/stillinger, ønskes kopi av alle ansettelseavtalene som det kan gjelde.

Jeg forventer meg at Akershus fylkeskommune avdeling for utdanning kan gi svar på mine innsynsønsker. Om ikke fullt ut da er det vel arkivet i Akershus fylkeskommune som skal kunne det.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Ørvar Sigfusson

Kjære Akershus fylkeskommune,

Det merkes godt at det ikke svares på henvendelsen, og det undrer at det ikke vises respekt for forvaltningen.

Det er kanskje forenkling å stille spørsmål direkte til Strømmen vgs om alle de som har vært ansatte med over 100% stilling og årsak til det. Men også om det har vært og er vanligpraksis per dags dato. Om de som er/var i over 100% stilling blir syke i perioden, har vedkommende full sykelønn det vil si over 100% lønn?
Det er naturlig av interesse å ha informasjon om det er kun ledere eller andre som ikke er like godt innunder som har vært i over 100% stilling.

Hvilke regler er det som gjelder nå og har vært gjeldende med å ha ansettelser på over 100% innom Akershus fylkeskommune.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Renate Støa,

Det vises til innsynsbegjæringer av henholdsvis 2. juni og 12 juni i år
som beklageligvis ikke ble fanget opp før i forrige uke. Akershus
fylkeskommune er i gang med å fremskaffe etterspurte dokumenter. På
bakgrunn av innsynsbegjæringenes omfang vil det imidlertid ta noe tid før
den er ferdig behandlet.

 

Med vennlig hilsen

 

Renate Støa

advokat

__________________________________________

Akershus fylkeskommune, sentraladministrasjonen

Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf. 22 05 53 73/ 99549945

e-post: [epostadresse]

www.akershus.no

 

Kjære Akershus fylkeskommune,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager som fremmes imot kommuner.

Jeg skriver for å klage på Akershus fylkeskommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Stillingsendring hos ansatte på Strømmen vgs under ledelse av Kristin Berge Assisterende rektor».

Det er enklest og best å sende denne saken videre til Kommunaldepartenmentet. Årsak til det er at det ikke vises vilje hos Akershusfylkeskommune i å fremme svar.
Først da finnes ikke innsynshenvendelsen og det kreves purring.
Sen kommer uforklarlige kommentar fra Renate Støa om situasjonen.
Det svares ikke innom innom rimelig tid som offentlighetsloven og forvaltningen tilsier.

Jeg forventer at Akershus fylkeskommune viser respekt for forvaltningen å sender saken videre og det med det samme til Kommunaldepartementet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/stilli...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Mia Stjern Gjeldnes,

Det vises til din e-post av 07.09.2019 om «Klage over innsyn etter
Offentleglova - Stillingsendring hos ansatte på Strømmen vgs under ledelse
av Kristin Berge Assisterende rektor», der du klager over håndteringen av
din innsynshenvendelse «Stillingsendring hos ansatte på Strømmen vgs under
ledelse av Kristin Berge Assisterende rektor».

 

Innsynsbegjæringen du viser til i klagen ble foreløpig besvart i e-post
fra Akershus fylkeskommune 01.07.2019, der det fremgikk at fylkeskommunen
var i gang med å fremskaffe de etterspurte dokumentene, men at det ville
ta noe tid som følge av innsynsbegjæringenes omfang.

 

Beklageligvis har henvendelsen som følge av sommerferie og stor
arbeidsmengde fortsatt ikke blitt ferdig behandlet. Dette prioriteres nå
fra vår side, men vil fortsatt ta noe tid som følge av innsynsbegjæringens
omfang. Vi tilstreber å gi en fullstendig tilbakemelding på henvendelsen
din innen et par ukers tid.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Mia Stjern Gjeldnes

advokat

______________________________

Fylkesadvokaten i Viken

Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf. 22 05 53 34

[1]www.viken2020.no

 

References

Visible links
1. http://www.akershus.no/