Status i klagesak: Behandling av klager om nekt av informasjon hos byrådet i Oslo

Innsynshenvendelsen ble avvist av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Kjære Fylkesmannen i Oslo og Akershus,

Vi ber om status i denne klagesaken på innsyn etter offentleglova:
https://www.mimesbronn.no/request/behand...

Oslo kommune har ikke sendt bekreftelse at saken er sendt til eventuell avgjørelse hos klageinstansen som er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, så vi legger til grunn at den fortsatt er til behandling. Enten hos Oslo kommune eller at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bruk veldig god tid på seg å behandle denne enkle saken!!

Vi synes det tar uendelig lang tid og behandle en enkel sak som denne og dessuten da skal alle saker vurderes og behandles uavhengig, og vi føler at det ikke gjøres her.
Vi ba om innsyn først den 21.januar og har purret på stilte spørsmål som ikke svares på. Derfor ber vi Fylkesmannen i O&A å se på saken i sin helhet og gi vurdering på status og om loven følges.
Det er av viktighet at saken følges opp for å sikre en betimelig og korrekt saksgang.
Viser her til Sivilombudsmannens rapport i sak 2015/1576, om Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker, der det er det lagt til grunn at klageinstansen har det overordnede ansvaret for saksbehandlingen i klagesakene, herunder saksbehandlingstiden. Ansvaret omfatter blant annet en aktiv oppfølging av førsteinstansen i klagesaken.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

Postmottak Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Din henvendelse er mottatt og vil bli videreformidlet til rett avdeling
eller saksbehandler. Hvis du ikke har oppgitt fullt navn eller adresse, må
du sende den inn på nytt, slik at henvendelsen kan bli korrekt registrert.

 

Tenk personvern! E-post som sendes over Internett kan bli lest av
uvedkommende. Send derfor ikke sensitive opplysninger via e-post. I slike
tilfeller oppfordrer vi deg til å bruke skjemaet «Sikker melding til
Fylkesmannen» som ligger på [1]embetets nettside.

 

 

Med hilsen

 

Fylkesmannen

i Oslo og Akershus

—————————————————————————————————————————

c/o Fylkesmannen i Østfold

Postboks 325, 1505 MOSS

Besøksadresse: Tordenskioldsgate 12 Oslo

Telefon: 22 00 35 00

Postmottak: [2][Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]

Internett: [3]www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

 

[4]Beskrivelse: cid:image001.jpg@01CFD978.AF925720

 

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Aker...
2. mailto:[Fylkesmannen i Oslo og Akershus henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Johansen, Cathrine, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

Vedlagt følger brev fra byrådsavdelingene. Brevet sendes i de fleste
tilfeller elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

 

Med hilsen

 

Dokumentsenteret
Byrådsavdelingene

Oslo kommune

Tlf.: 23461250

E-post: [1][epostadresse]

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Ahmed, Hafeez, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1 Attachment

 

Fylkesmannen anser saken som avsluttet - Oslo kommune, Byrådslederens
kontor - innsyn i rutiner og instrukser om klagebehandling

Kjære Ahmed, Hafeez,

Til å informere Fylkesmannen i Oslo og Akeshus og deg kjære Ahmed Hafeez.

I mitt første brev da stiller jeg 3 spørsmål og det svares ikke på i det hele tatt. Det er den typiske måten Oslo kommune bruker seg av og snakke om ikke noe i alle brevene som sendes ut til alle de som ønsker innsyn.
Det har kommet brev der det sies at jeg bør ta kontakt med vedkommende organ innom Oslo kommune og ikke noe mer. Det som sies der er det samme som kommer alltid ifra Oslo kommune og ikke noe nytt i saken med å ikke gi svar på innsynshenvendelser som sendes til Oslo kommune.

Jeg hadde forventet at Fylkesmannen i Oslo hadde klart å lese min første henvendelse fra starten av og sen lese over svarene som Oslo kommune påstår at er svar på stillte spørsmål. Det er ikke gjort hva jeg kan best se. Det undrer om en sender saker til Fylkesmannen at Fylkesmannen ikke klarer av og gjøre jobben sin. Er det virkligen at dere klarer ikke av å lese klager på manglende svar ifra organer som det klages på.

Les mitt første innlegg og vis meg sen hvilke svar er sendt inn på de 3 spørsmålene som stilles i starten av.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson