Statestikk for kommunens parkeringsplasser og regnskap

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg ønsker oversendt de oversiktene og planene og oppfølgingsstatestikken dere har for kommunens parkeringsplasser og parkeringavdelingen deres

Hvor mye dere tjener på hvert parkeringsområde/parkeringsplass og har tenkt til å tjene, altså budsjettet for i år eller grunnlaget for det

Oversikt over takstene i hvert parkeringsområde

Driver dere parkering for andre er det ønsket i samme oversikt

Statestikk parkering for hver parkeringsområde før og etter de nye prisene er innført, det må være i hele 2015 og frem til nå i 2016. Hvor mange biler parkerer og til hvilken pris

Regnskap for parkeringsavdelingen i Fredrikstad for det siste året

Vh

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke [1]https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo....
Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/eDemo...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/

k9 la igjen en merknad ()

I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forvaltningsskikk, gi eit førebels svar, der det blir gjort greie for årsaka til den lange handsamingstida.

k9 la igjen en merknad ()

Det kan krevjast papirkopi eller elektronisk kopi av dokumentet.