Statens vegvesen E-post bruk og IKT

Innsynshenvendelsen venter på avklaring. Hvis du er Ørvar Sigfusson, vennligst logg inn for å sende en oppfølgningsmelding.

Kjære Samferdselsdepartementet,

Undrer meg stor over at E-post adresser til Staten vegvesen ikke er synlige på Statens vegvesens Internettside(r).

Kan Samferdselsdepartementet hjelpe til med å informere oss om Statens vegvesen har E-post adresse(r) som kan brukes av folk flest, eller om Statens vegvesen ikke bruker seg av E-post i det hele tatt.

Var inne på Statens vegvesen Internettside og klarte ikke og finne frem til noen E-post adresse men mye annet kommer frem der. Se SV siden og bedøm om det er min feil at finne ikke frem til E-post adressen til Statens vegvesen. Se SV siden her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegve...

Det bruker være E-post adresse nederst på Internett sidene til fleste organer men det er ikke hos Statens vegvesen hva jeg finner frem til. Er det forklaring til det!

Håper på ett positivt svar etter offentlighetsloven vel å merke.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak.
Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Samferdselsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket sitt.
Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Ministry of Transport and Communications hereby acknowledge receipt of
your email. The contents will be read and the required action will be
taken as soon as possible.

 

Ørvar Sigfusson

Kjære Samferdselsdepartementet,

Er det vansker med å finne frem til IKT bruk hos Statens vegvesen! Hvilken E-post adresse er det som brukes av Statens vegvesen og som kan være tilgjengelig for folk flest?

Om departementet for samferdsel klarer ikke av å finne E-post adressen å gjengi E-post adressen som er til Statens vegvesen da er det ille.

På hvilken måte tar departementet kontakt med Statens vegvesen når det er kommunikasjon mellom departementet og Statens vegvesen. Har tro at det brukes noen form for elektronisk kommunikasjons metode men er ikke sikker i min antakelse. Vil tro på at da brukes E-poster som går direkte til Statens vegvesen og ikke til privat adresse hos noen som er ansatt i Statens vegvesen.

Nei som sagt det var vansker for meg å finne frem til E-post adressen hos Statens vegvesen. Om departementet for samferdsel sliter med det også da skal det ikke undre meg at det var vansker for meg å finne frem til E-post adressen til Statens Vegvesen.

Klart det hjelper om departementet sier ifra snarest mulig om det er nesten umulig oppgave å gi ut E-post adressen til Statens vegvesen og gir hint om videre muligheter til å finne frem til E-post adressen. Har ikke kontroll organ som Statens vegvesen E-post adresser som brukes til kommunikasjon!! E-post adresser trengs til å komme i kontakt med organer som og Statens vegvesen som skal vel ha E-post adresse tilgjengelige og som kan brukes som kommunikasjons plattform i dagenssamfunn.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak.
Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Samferdselsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket sitt.
Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Ministry of Transport and Communications hereby acknowledge receipt of
your email. The contents will be read and the required action will be
taken as soon as possible.

 

Garaas Sjur, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

 

Vår ref: 18/208

 

Vi viser til henvendelse av 25. februar 2019 angående kontaktinformasjon
til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen får et stort antall henvendelser.

På grunn av sitt behov for å kategorisere disse er det ikke hensiktsmessig
med en epostadresse til alle henvendelser.

 

Hvis du følger linken:
[1]https://www.vegvesen.no/om+statens+vegve...

vil du få opp et innsendingsskjema som fungerer på samme måte som en
eposthenvendelse, men med flere alternativer slik at Statens vegvesen
lettere og mer effektivt kan kategorisere henvendelsene og forbedre
responstiden.

 

Mvh

 

[2]cid:image002.png@01D1AC5D.38E039D0 Sjur Garaas

Seniorrådgiver

Vegseksjonen

Samferdselsdepartementet

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.vegvesen.no/om+statens+vegve...

Ørvar Sigfusson

Kjære Samferdselsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer klager som rettes imot departementet og/eller Staten vegvesen.

Jeg skriver for å klage på Samferdselsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Statens vegvesen E-post bruk og IKT».

Det er underlig at Statens vegvesen ikke har E-post adresser som vanlige dødelige kan bruke seg av.
Om det er fakta at Statens vegvesen klarer ikke av å håndtere E-post forespørsler fra vanlige folk, som departementet påpeker og bekrefter med sine skriv her. Da er det kanskje på tida å endre strukturen som bestemmer hva Statens vegvesen driver etter og under. Gjorde forsøk og ladde ned dokument som følger med deres siste brev men uten hell, skjermen ble kun svart...... ikke noe å benytte seg av der da.

Hvilket organ er det som er overordna Statens vegvesen og jeg kan ta kontakt med med klage om hemmelighold av E-poster som kan rettes til Statens vegvesen. Det er ønskelig informasjon å ha snarest mulig, og det kan ikke tenkes at det er hemmelig informasjon.

Takk skal departementet ha for å ikke gi svar på noe i saken og komme sendt med ikke noe svar i denne saken. Det var E-post adresse(r) på Internettsidene til Statens vegvesen for en del år siden men har forsvunnet. Er det årsak til det som kan deles med andre utenforstående!

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/staten...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak.
Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Samferdselsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket sitt.
Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Ministry of Transport and Communications hereby acknowledge receipt of
your email. The contents will be read and the required action will be
taken as soon as possible.