Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Ørvar Sigfusson, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Statens vegvesen E-post bruk og IKT

Vi venter på at Ørvar Sigfusson skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Samferdselsdepartementet,

Undrer meg stor over at E-post adresser til Staten vegvesen ikke er synlige på Statens vegvesens Internettside(r).

Kan Samferdselsdepartementet hjelpe til med å informere oss om Statens vegvesen har E-post adresse(r) som kan brukes av folk flest, eller om Statens vegvesen ikke bruker seg av E-post i det hele tatt.

Var inne på Statens vegvesen Internettside og klarte ikke og finne frem til noen E-post adresse men mye annet kommer frem der. Se SV siden og bedøm om det er min feil at finne ikke frem til E-post adressen til Statens vegvesen. Se SV siden her: https://www.vegvesen.no/om+statens+vegve...

Det bruker være E-post adresse nederst på Internett sidene til fleste organer men det er ikke hos Statens vegvesen hva jeg finner frem til. Er det forklaring til det!

Håper på ett positivt svar etter offentlighetsloven vel å merke.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak.
Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Samferdselsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket sitt.
Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Ministry of Transport and Communications hereby acknowledge receipt of
your email. The contents will be read and the required action will be
taken as soon as possible.

 

Ørvar Sigfusson

Kjære Samferdselsdepartementet,

Er det vansker med å finne frem til IKT bruk hos Statens vegvesen! Hvilken E-post adresse er det som brukes av Statens vegvesen og som kan være tilgjengelig for folk flest?

Om departementet for samferdsel klarer ikke av å finne E-post adressen å gjengi E-post adressen som er til Statens vegvesen da er det ille.

På hvilken måte tar departementet kontakt med Statens vegvesen når det er kommunikasjon mellom departementet og Statens vegvesen. Har tro at det brukes noen form for elektronisk kommunikasjons metode men er ikke sikker i min antakelse. Vil tro på at da brukes E-poster som går direkte til Statens vegvesen og ikke til privat adresse hos noen som er ansatt i Statens vegvesen.

Nei som sagt det var vansker for meg å finne frem til E-post adressen hos Statens vegvesen. Om departementet for samferdsel sliter med det også da skal det ikke undre meg at det var vansker for meg å finne frem til E-post adressen til Statens Vegvesen.

Klart det hjelper om departementet sier ifra snarest mulig om det er nesten umulig oppgave å gi ut E-post adressen til Statens vegvesen og gir hint om videre muligheter til å finne frem til E-post adressen. Har ikke kontroll organ som Statens vegvesen E-post adresser som brukes til kommunikasjon!! E-post adresser trengs til å komme i kontakt med organer som og Statens vegvesen som skal vel ha E-post adresse tilgjengelige og som kan brukes som kommunikasjons plattform i dagenssamfunn.

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak.
Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Samferdselsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket sitt.
Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Ministry of Transport and Communications hereby acknowledge receipt of
your email. The contents will be read and the required action will be
taken as soon as possible.

 

Garaas Sjur, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

 

Vår ref: 18/208

 

Vi viser til henvendelse av 25. februar 2019 angående kontaktinformasjon
til Statens vegvesen.

 

Statens vegvesen får et stort antall henvendelser.

På grunn av sitt behov for å kategorisere disse er det ikke hensiktsmessig
med en epostadresse til alle henvendelser.

 

Hvis du følger linken:
[1]https://www.vegvesen.no/om+statens+vegve...

vil du få opp et innsendingsskjema som fungerer på samme måte som en
eposthenvendelse, men med flere alternativer slik at Statens vegvesen
lettere og mer effektivt kan kategorisere henvendelsene og forbedre
responstiden.

 

Mvh

 

[2]cid:image002.png@01D1AC5D.38E039D0 Sjur Garaas

Seniorrådgiver

Vegseksjonen

Samferdselsdepartementet

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.vegvesen.no/om+statens+vegve...

Ørvar Sigfusson

Kjære Samferdselsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer klager som rettes imot departementet og/eller Staten vegvesen.

Jeg skriver for å klage på Samferdselsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Statens vegvesen E-post bruk og IKT».

Det er underlig at Statens vegvesen ikke har E-post adresser som vanlige dødelige kan bruke seg av.
Om det er fakta at Statens vegvesen klarer ikke av å håndtere E-post forespørsler fra vanlige folk, som departementet påpeker og bekrefter med sine skriv her. Da er det kanskje på tida å endre strukturen som bestemmer hva Statens vegvesen driver etter og under. Gjorde forsøk og ladde ned dokument som følger med deres siste brev men uten hell, skjermen ble kun svart...... ikke noe å benytte seg av der da.

Hvilket organ er det som er overordna Statens vegvesen og jeg kan ta kontakt med med klage om hemmelighold av E-poster som kan rettes til Statens vegvesen. Det er ønskelig informasjon å ha snarest mulig, og det kan ikke tenkes at det er hemmelig informasjon.

Takk skal departementet ha for å ikke gi svar på noe i saken og komme sendt med ikke noe svar i denne saken. Det var E-post adresse(r) på Internettsidene til Statens vegvesen for en del år siden men har forsvunnet. Er det årsak til det som kan deles med andre utenforstående!

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/staten...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak.
Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Samferdselsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket sitt.
Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Ministry of Transport and Communications hereby acknowledge receipt of
your email. The contents will be read and the required action will be
taken as soon as possible.

 

Fosseng Hans Petter,

Hei, og takk for henvendelsen.

Vi i Statens vegvesen bruker kontaktskjemaet på nettsidene vegvesen.no som hovedkanal for dem som ønsker å ta kontakt skriftlig. Bruk av skjemaet sikrer at henvendelsen automatisk går til riktig enhet i Vegvesenet. https://www.vegvesen.no/om+statens+vegve...

Hvis du likevel ønsker å ta kontakt på e-post i stedet for å bruke kontaktskjemaet, vil du finne kontaktinformasjon til Vegdirektoratet og Vegvesenets fem regioner under https://www.vegvesen.no/om+statens+vegve... . I tillegg er e-postadresser til prosjektledere og andre kontaktpersoner tilgjengelige på nettsidene for de ulike vegprosjektene under https://www.vegvesen.no/vegprosjekter .

Vennlig hilsen
Hans Petter Fosseng
nettredaktør, vegvesen.no

vis sitert seksjon

Kjære Samferdselsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager som rettes imot Samferdselsdepartementet.

Jeg skriver for å klage på Samferdselsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Statens vegvesen E-post bruk og IKT».

Det svaret som kommer her til MimesBrønn er noe gammelt som er sagt fra før og alle kan finne frem til på sidene til vegvesenet. Dvs det er ikke noe nytt her og det er ikke svart på min innsynshenvendelse som dreier seg om og ha offentlig E-post til vegvesenet ut og tilsendt til Mimis Brønn.

Det ser ut som om det er kommunikasjon mellom departementet og vegvesenet.

Det ønskes innsyn i den kommunikasjone som er sent til vegvesen og vegvesenet reagerer på her.
Det er også av viktighet å ha med hvilken adresse er brukt til og sende til, dvs hvilken E-post adresse er det som departementet bruker seg av når departementet sender over sine skriv til vegvesenet. Når sender depatementet det til vegvesenet, dvs hvilken dato er det sendt over. Det fremkommer ikke her og er beklagelig at kopi av korrespondansen mellom departementet og vegvesenet vises ikke her, det er ønskeligt å se nærmere på.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/staten...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak.
Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Samferdselsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket sitt.
Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Ministry of Transport hereby acknowledge receipt of your email. The
contents will be read and the required action will be taken as soon as
possible.

 

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

1 Attachment

Se vedlagte saksdokument:

 

Med hilsen

Samferdselsdepartementet

 

Kjære Samferdselsdepartementet,

Vær så snill å send denne videre til organ som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Samferdselsdepartementet sin håndtering av min innsynshenvendelse «Statens vegvesen E-post bruk og IKT».

Les gjerne mitt siste brev der jeg skriver som eksempel:
"Det ønskes innsyn i den kommunikasjone som er sent til vegvesen og vegvesenet reagerer på her.
Det er også av viktighet å ha med hvilken adresse er brukt til og sende til, dvs hvilken E-post adresse er det som departementet bruker seg av når departementet sender over sine skriv til vegvesenet. Når sender depatementet det til vegvesenet, dvs hvilken dato er det sendt over. Det fremkommer ikke her og er beklagelig at kopi av korrespondansen mellom departementet og vegvesenet vises ikke her, det er ønskeligt å se nærmere på."

Det svares ikke på det heller nå, kan det vises frem her dvs brevet som departementet sender til vegvesenet.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/staten...

Med vennlig hilsen,

Ørvar Sigfusson

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt e-posten din i sitt e-postmottak.
Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.

 

Samferdselsdepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket sitt.
Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.

 

Ministry of Transport hereby acknowledge receipt of your email. The
contents will be read and the required action will be taken as soon as
possible.

 

postmottak SD, Samferdselsdepartementet

2 Attachments

Se vedlagte saksdokument:

 

Med hilsen

Samferdselsdepartementet

 

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Ørvar Sigfusson, vennligst logg inn og gi alle beskjed.