Sporveiens avtale med Caf om leveranse av trikker og anbudsprosessen

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Sporveien Oslo AS, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Sporveien Oslo AS,

Ber om innsyn etter bestemmelsene i offentleglova i avtalen med Caf om leveranse av trikker samt tilhørendende korrespondanse og møtereferat. I tillegg vil jeg ha innsyn i anbudsprosessen og tilbud fra andre aktører.

Nå som prosessen er over er forutsetningene for innsyn helt annerledes.

Det er forøvrig ikke anledning til å trenere saksbehandling av krav om innsyn i de deler av en slik prosess det er anledning til innsyn i mens prosessen pågår slik dere beklageligvis har gjort.

I tillegg vil jeg ha saksomslag og dokumentliste.

Anmoder dere om å i større grad lære dere og respektere offentleglova.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

 

Hei,

 

Vi viser til din begjæring om innsyn datert 11.06.2018. Vi har imøtekommet
din forespørsel og forberedt de etterspurte dokumenter. På bakgrunn av
dokumentmengden må vi finne en passende teknisk løsning for distribuering
av filene. Vi etterstreber å sende deg en link til kl. 16.00  i morgen,
hvor du finner dokumentene.

 

Deler av dokumentene er sladdet da de inneholder forretningshemmeligheter
jf. offl. § 13 jf. fvl § 13.

 

Du kan påklage innsynet med hjemmel i offl. § 32.

 

 

Vennlig hilsen

 

Dokumentsenteret for Sporveien AS

 

 

 

Kjære Firmapost - Sporveien,

Angående mitt innsynskrav «Sporveiens avtale med Caf om leveranse av trikker og anbudsprosessen».

Jeg ser frem til å få utlevert dokumentene og regner da med at klagefrist løper fra den datoen de er utlevert. Dere sier at enkelte ting vil unntas som forretningshemmeligheter. Det kan hende jeg vil måtte be om en utvidet begrunnelse for dette, jeg avventer imidlertid og ser hvor mye dere har sladdet.

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei,

 

Vi viser til din begjæring om innsyn datert 11.06.2018. Vi har imøtekommet
din forespørsel og forberedt de etterspurte dokumenter.

Dokumentene kan lastes ned via denne linken:
[1]https://sporveien-my.sharepoint.com/:u:/...

 

 

Deler av dokumentene er sladdet da de inneholder forretningshemmeligheter
jf. offl. § 13 jf. fvl § 13.

 

Du kan påklage innsynet med hjemmel i offl. § 32.

 

 

 

Vennlig hilsen

 

Dokumentsenteret for Sporveien AS

 

 

 

References

Visible links
1. https://sporveien-my.sharepoint.com/:u:/...

Kjære Sporveien Oslo AS,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sporveien Oslo AS sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sporveiens avtale med Caf om leveranse av trikker og anbudsprosessen».

Det er ikke mulig å laste ned dokumentene. Dere ser ut til å ha strupet nedlastningshastigheten så mye at det vil ta en uke eller to å laste ned. Vi har meget godt internettutstyr så problemet ligger ikke hos oss. Ofte vil det bli tekniske problemer når nedlastning av store filer går så sakte.

Ber om at klagefristen gjelder fra jeg faktisk har klart å laste ned dokumentene.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sporve...

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei Mona

 

Sporveien prøver nå å dele innsynsdokumentene via Google Drive.

Trykk på linken og deretter på ‘Download’:
[1]https://drive.google.com/file/d/1MITPXWf...

 

Gi oss en tilbakemelding om det fungerte eller ei.

 

 

Vennlig hilsen

Dokumentsenteret

[2]www.sporveien.com

 

 

Sporveien AS
Økernveien 9

Postboks 2857, Tøyen

N-0608 Oslo

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://drive.google.com/file/d/1MITPXWf...
2. http://www.sporveien.com/

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

 

Hei Mona

 

Viser til din mail hvor du forteller at du ikke får lastet ned innholdet i
linken med dokumenter vi har oversendt som svar på din begjæring om
innsyn. På grunn av mengden dokumentasjon du har etterspurt (5,5 GB),
fremstår det som at nedlastningen tar for lang tid. Vi er i kontakt med
Microsoft og forsøker finne en løsning på problemet.

 

Sporveien tilbyr seg med dette å sende all dokumentasjon på minnepinne.
Dersom du ønsker, kan denne hentes i resepsjonen hos Sporveien eller vi
kan sende den til deg eller en postboks. Du vil da få tilgang til
dokumentene med en gang.

 

Sporveien vil gi deg en tilbakemelding på om de tekniske problemene lar
seg løse, og på hvilken måte, så snart som mulig.

 

 

Vennlig hilsen

 

Dokumentsenteret  for Sporveien AS

 

 

 

Kjære Firmapost - Sporveien,

Takk, men Google Drive-lenken fungerte fint!

Med vennlig hilsen,

Mona Olsen

Firmapost - Sporveien, Sporveien Oslo AS

1 Attachment

Hei.

 

Din henvendelse er mottatt av Sporveien.

 

Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil blir journalført for
videre behandling.
Publikum henstilles til ikke å sende henvendelser som inneholder sensitive
opplysninger på e-post, men sendes i ordinær postforsendelse.

 

 

Vennlig hilsen

 

Sporveien AS

e-post: [1][Sporveien henvendelses-e-postadresse]

 

[2]cid:image002.png@01CFAA6F.8C4EA5D0

References

Visible links
1. mailto:[Sporveien henvendelses-e-postadresse]