Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Arne Larsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Søknader til innovasjonsfondet

Vi venter på at Arne Larsen skal lese en av de siste svarene og oppdatere statusen.

Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg ber Dem vennligst om innsyn i alle søknader til innovasjonsfondet og det som er innvilget.

VH,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført
og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som mulig.

Post som blir journalført blir etter tre dager tilgjengelig på
[1]postlisten til Fredrikstad kommune.

Hvis henvendelsen din inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet
vil ikke disse opplysningene være synlige i den offentlige postlisten.

Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitive personopplysninger på e-post.
Send disse i ordinær post til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602
Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen

Fredrikstad byarkiv
Fredrikstad kommune
Telefon: +47 69 30 60 00
[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

 

References

Visible links
1. https://www.fredrikstad.kommune.no/konta...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

1 Attachment

  • Attachment

    Svar p innsynsbegj ring Innsyn etter Offentleglova S knader til innovasjonsfondet og innvilg.pdf

    10.3M Download View as HTML

Vår ref 2019/5028

Vennlig hilsen
Torild Marie Nilsen | innovasjonskoordinator
e-post: [epostadresse]

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Arne Larsen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.