Søknad om tippemidler golfbaner

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Fredrikstad kommune,

Jeg anmoder vennligst om innsyn i søknader i tippemidler m/dokumenter og vedlegg for disse anleggene:

Kong Frederik II Golfbane
Anleggsnummer
50540
Eier
FREDRIKSTAD GOLFPARK AS
Orgnr eier
881366592
Antall hull: 18 stk
Tilskudd
2012: 2000000 kr
2011: 700000 kr
2013: 2000000 kr
Totalt tilskudd
4700000 kr
Byggeår
2012

Kong Frederik II Golfbane
Korthullsbane
Anleggsnummer
50541
Eier
FREDRIKSTAD GOLFPARK AS
Orgnr eier
881366592
Antall hull: 9 stk
Tilskudd
2011: 700000 kr
Totalt tilskudd
700000 kr
Byggeår
2011

Vennlig hilsen,

Arne Larsen

Fredrikstad kommune

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[1]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[2][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[3][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [4]http://www.fredrikstad.kommune.no

God dag!

Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er
underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet til
rett saksbehandler.

Vi gjør oppmerksom på at journalført e-post blir offentlig tilgjengelig på
postjournalen på Fredrikstad kommunes internettside etter tre dager, se
lenke

[5]https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...

. Opplysninger unntatt fra offentlighet blir skjermet, og blir ikke
offentlig tilgjengelig på postjournalen.

Publikum henstilles til ikke å sende sensitive personopplysninger på
e-post. I slike tilfeller oppfordres det til bruk av ordinær
postforsendelse til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

We confirm to have received your e-mail to
[6][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse].

Your e-mail will be forwarded to the correct person or department and
answered as soon as possible.

Med hilsen/Regards

Fredrikstad byarkiv

Fredrikstad kommune

[7][Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]

Telefon: 69 30 60 00

Internett: [8]http://www.fredrikstad.kommune.no

References

Visible links
1. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
2. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
3. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
4. http://www.fredrikstad.kommune.no/
5. https://www3.fredrikstad.kommune.no/no/e...
6. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
7. mailto:[Fredrikstad kommune henvendelses-e-postadresse]
8. http://www.fredrikstad.kommune.no/

postmottak@fredrikstad.kommune.no, Fredrikstad kommune

8 Attachments

Hei! vedlagt info rundt anlegg 50540 og 50541