Skremming av sangsvaner og miljørapport 2018-2019, Harstad / Narvik lufthavn Evenes

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Fylkesmannen i Nordland,

Ønsker innsyn i:

Doknr. 42 i saksnr 2013/3475 - Svar på klage - Skremming av sangsvaner - Nautå naturreservat - Harstad / Narvik lufthavn Evenes

Doknr. 71 i saksnr 2005/13381 - Rapport miljøovervåkning 2018-2019 - Harstad / Narvik lufthavn - Evenes

FMNO Postmottak Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Nordland

Henvendelsen din er mottatt hos Fylkesmannen i Nordland.

 

Henvendelser per e-post bør inneholde fullt navn og kontaktinformasjon.

 

Ikke send personsensitive opplysninger (blant annet personnummer og
informasjon om helsetilstand) med e-post. Slike henvendelser bør sendes
som fysisk post til: Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt
sikkert elektronisk skjema.

 

Lenke: [1]https://www.fylkesmannen.no/melding

 

Henvendelser som vi mottar på e-post, og som blir behandlet i vårt sak- og
arkivsystem skal ikke sendes oss som fysisk post i tillegg.

 

References

Visible links
1. https://www.fylkesmannen.no/melding

Knutsen, Oddlaug Ellen, Fylkesmannen i Nordland

7 Attachments

 

Rapportering miljøovervåkning Evenes 2018-2019: Rapportering
miljøovervåkning Evenes 2018-2019.PDF
image001: image001.PDF
Rapport miljøovervåkning 2018-2019 - Harstad / Narvik lufthavn - Evenes:
Rapport miljøovervåkning 2018-2019 - Harstad   Narvik lufthavn -
Evenes.PDF

Vedlegg 1 Kransalger i kalksjøer ENEV NIVA 2018: Vedlegg 1 Kransalger i
kalksjøer ENEV NIVA 2018.PDF
Vedlegg 2 Oksygenmålinger i Langvatn og Lavangsvatn 2018: Vedlegg 2
Oksygenmålinger i Langvatn og Lavangsvatn 2018.PDF
Vedlegg 3 Oksygenmålinger i Langvatn og Lavangsvatn 2019: Vedlegg 3
Oksygenmålinger i Langvatn og Lavangsvatn 2019.PDF
Vedlegg 4 Miljørisikoanalyse ENEV des 2018: Vedlegg 4 Miljørisikoanalyse
ENEV des 2018.PDF