Skjenkebevilgning i Oslo 2018

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Oslo kommune,

Jeg ber om innsyn i en liste over foretak/utesteder/restauranter som har skjenkebevilgning i Oslo.

Med vennlig hilsen,

Fredrik Lindseth

Oslo kommune

1 Attachment

Til Fredrik Lindseth
Dokumentet 18/00001-20 Svar på innsynsbegjæring i liste over
foretak/utesteder/restauranter som har skjenkebevilling i Oslo for saken
Innsynsbegjæringer - 2018 er utsendt av Næringsetaten. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.