Sikkerhetshull i ISY ProAktiv hos Sandnes kommune

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Sandnes kommune,

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet, avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20. april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via media.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Sandnes kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sandnes kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhetshull i ISY ProAktiv hos Sandnes kommune».

Det mangler svar på min henvendelse og det har gått mer enn 5 dager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager. Manglende svar er å tolke som et avslag på henvendelsen. Jeg ønsker å klage på dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Sandnes kommune

10 Attachments

Hei.

Vedlagt oversendes alle dokumenter i denne saken.
Beklager at det har tatt litt tid. Vi måtte avklare med saksbehandler at alle dokumenter var blitt registrert i saken.

Med vennlig hilsen

Turid Skadsem
Arkivkonsulent  - Dokumentsenter
Sandnes kommune
Sandnes - i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1388]>
Sendt: lørdag 20. oktober 2018 17:11
Til: postmottak <[Sandnes kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Sikkerhetshull i ISY ProAktiv hos Sandnes kommune

Kjære Sandnes kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Sandnes kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhetshull i ISY ProAktiv hos Sandnes kommune».

Det mangler svar på min henvendelse og det har gått mer enn 5 dager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager. Manglende svar er å tolke som et avslag på henvendelsen. Jeg ønsker å klage på dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1388]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Sandnes kommune,

Takk!

Har først fått lest grundig gjennom innholdet nå.

I epost fra leverandøren 06.09.2018: "Som en oppfølging av telefonsamtale med XX 05.09.2018 oversender vi en oppsummering av tidslinje og aksjoner i saken knyttet til at det har vært mulig å finne passord for våre tjenester og dermed aksessere tjenester fra ISY ProAktiv."

Kan ikke se at denne oppsummeringen av tidslinje og aksjoner er vedlagt i det oversendte materialet. Kan denne oversendes?

Siste dokument er fra 06.09.2018.
Har dere mottatt noe mer siden sist?

Har dere hatt møte med leverandøren? Er det skrevet referat?

Er sikkerhetsgjennomgang utført? Er det rapport fra denne?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Kjære Sandnes kommune,

Jeg har ikke fått svar på denne eposten ang. forrige henvendelse. Dere har trolig feilsendt informasjon. Jeg har mottatt noe via Digipost ("11.12.18 15:53 – Konfidensielt brev", "Vedr. 18-09639-17 - Svar på henvendelse om sikkerhetshull i ISY ProAktiv hos Sandnes."), men det er ikke korrekt avsender (altså denne eposten hos Mimes Brønn). Svaret må derfor anes å ikke være mottatt.

Kan dere sende på ny til korrekt adresse?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Sandnes kommune

4 Attachments

Vedlagt oversendes dokument 17. Beklager at dette ble sendt til din Digipostadresse.

Med vennlig hilsen

Turid Skadsem
Arkivkonsulent  - Dokumentsenter
Sandnes kommune
Sandnes - i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn!

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Hallvard Nygård <[Innsyns-e-postadresse #1388]>
Sendt: lørdag 12. januar 2019 16:10
Til: postmottak <[Sandnes kommune henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: Svar på klage over innsyn etter Offentleglova - Sikkerhetshull i ISY ProAktiv hos Sandnes

Kjære Sandnes kommune,

Jeg har ikke fått svar på denne eposten ang. forrige henvendelse. Dere har trolig feilsendt informasjon. Jeg har mottatt noe via Digipost ("11.12.18 15:53 – Konfidensielt brev", "Vedr. 18-09639-17 - Svar på henvendelse om sikkerhetshull i ISY ProAktiv hos Sandnes."), men det er ikke korrekt avsender (altså denne eposten hos Mimes Brønn). Svaret må derfor anes å ikke være mottatt.

Kan dere sende på ny til korrekt adresse?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

vis sitert seksjon