Sikkerhetshull i ISY ProAktiv

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Stavanger kommune,

Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet, avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20. april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via media.

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Stavanger kommune sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sikkerhetshull i ISY ProAktiv».

Det mangler svar på min henvendelse og det har gått mer enn 5 dager.

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager. Manglende svar er å tolke som et avslag på henvendelsen. Jeg ønsker å klage på dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Kjære Stavanger kommune,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg har enda ikke fått svar på henvendelsen min. Er noen på saken? Hvorfor overholder dere ikke frister for innsyn?

Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles ”uten ugrunnet opphold”, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager. Manglende svar er å tolke som et avslag på henvendelsen. Jeg ønsker å klage på dette.

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sikker...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Stavanger kommune

1 Attachment

Kjære Hallvard Nygård,
Dokumentet 18/22103-8 Svar på klage og innsynsbegjæring - Sikkerhetshull i
ISY ProAktiv for sak Henvendelse vedrørende ISY ProAktiv er blitt sendt
fra Stavanger kommune. Se vedlegg for innhold i ekspederingen.
Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares.

Kjære Stavanger kommune,

Jeg har mottatt to dokumenter i tillegg til svarbrev
- Databehandleravtale
- Tilbudsbrev

Er dette deres svar på henvendelsen?
Hvor er alle de andre delene jeg spurte om?

Dersom dette er deres svar, så ønsker jeg å klage på dette svaret. Dere skal ha mottatt informasjon fra leverandøren på flere tidspunkt. Dersom dette ikke er journalført, vennligst gjør det.

Gjentar første epost:
-----
Søker innsyn i dokumenter og korrespondanse mellom dere, Norconsult Informasjonssystemer, Datatilsynet, berørte parter samt andre relevante parter rundt deres sikkerhetshull og lekkasje av persondata i systemet ISY ProAktiv levert av Norconsult Informasjonssystemer.

Korrespondanse inkluderer, men er ikke begrenset til, brev, e-post, SMS og chat. Dersom noe ikke er journalført, så ber jeg om at dette ordnes.

Av dokumenter ønskes avviksrapport/gjennomgang av sikkerhetshullet, avviksmelding til Datatilsynet, personvernerklæring, med mer.

Norconsult ble varslet 15. april 2018. Noen leverandører ble varslet 20. april 2018. Dere ble varslet direkte 4. september 2018 av meg samt via media.
-----

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Stavanger kommune

1 Attachment

Kjære Hallvard Nygård,
Dokumentet 18/22103-11 Svar på klage over innsyn etter Offentleglova -
Sikkerhetshull i ISY ProAktiv - spørsmål om hvorfor frister ikke
overholdes for sak Henvendelse vedrørende ISY ProAktiv er blitt sendt fra
Stavanger kommune. Se vedlegg for innhold i ekspederingen.
Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares.

Stavanger kommune

1 Attachment

Kjære Hallvard Nygård,
Dokumentet 18/22103-12 Vedrørende klage over innsyn etter Offentleglova -
Sikkerhetshull i ISY ProAktiv - hvor er det andre som er etterspurt for
sak Henvendelse vedrørende ISY ProAktiv er blitt sendt fra Stavanger
kommune. Se vedlegg for innhold i ekspederingen.
Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares.

Kjære Stavanger kommune,

Vennligst sende min klage videre til Fylkesmannen dersom dere opprettholder svaret deres.

Følgende bør finnes og burde vært oversendt:
- Brev fra leverandøren 20. april
- Korrespondanse med driftsleverandør/IT-avdeling
- Korrespondanse med leverandør (SMS, epost, chat, telefonnotat, osv)
- Epost og 2 vedlegg fra Hallvard Nygård 5. september
- Referat fra møte med leverandør
- Brev fra leverandør ved adm. dir datert mellom 5. og 15. september (avhengig av når dere fikk dette) som inkluderer tilbud om sikkerhetsgjennomgang.
- Eventuell aksept av tilbud om sikkerhetsgjennomgang.
- Notat fra leverandør med tidslinje og liste over aksjoner
- Liste over berørte parter (forventer denne sladdet for personidentifiserende opplysninger som navn, epost, adresse og telefonnr). Dette er en rapport etter gjennomgang av logger. Typisk sendt av H Erdal.
- Egen vurdering av om partene må varsles

Det kan også finnes andre dokumenter, møtereferater og korrespondanse i saken.

For eksempel på en fullverdig svar, se svaret fra Avfall Sør:
https://www.mimesbronn.no/request/innsyn...

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Kjære Stavanger kommune,

Ønsker kopi av det som er oversendt Fylkesmannen.
Hva er saksnummer hos Fylkesmannen?

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.

Stavanger kommune

1 Attachment

Kjære Hallvard Nygård,
Dokumentet 18/22103-18 Svar på klage over innsyn etter Offentlighetsloven
- Sikkerhetshull i ISY ProAktiv for sak Henvendelse vedrørende ISY
ProAktiv er blitt sendt fra Stavanger kommune. Se vedlegg for innhold i
ekspederingen.
Dette er en systemgenereret e-postmelding som ikke kan besvares.

Svein E Klungtveit, Stavanger kommune

4 Attachments

 

Stavanger kommune

1 Attachment

Vi viser til deres innsynsbegjæring Innsynsbegjæring - 02.05.19 i sak
mottatt 03.05.2019 10:15:00.
Innsynsbegjæringen er behandlet, og resultatet er vedlagt denne
e-postmeldingen.
Meroffentlighet etter Offentlighetsloven §11 er vurdert. Ved avslag kan du
innen tre uker fra avslaget er mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for
avslaget. Jf. Offentlighetsloven §31 annet ledd. Avslag på innsynskravet
kan påklages jf. Offentlighetsloven § 31 første ledd.
Vær vennlig å rette alle forespørsler vedrørende behandling av
innsynsbegjæringene til [1][epostadresse].
Hilsen,
Stavanger kommune
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]

Hallvard Nygård

Kjære Stavanger kommune,

Denne er feilsendt. Vennligst pass på at dere bruke korrekt avsender. Alle epostadresser fra Mimes Brønn er unike selv om avsendernavn er det samme.

Unik epostadresse = Unik avsender

Med vennlig hilsen,

Hallvard Nygård

Felles Postmottak, Stavanger kommune

Dette er en kvittering på at vi har mottatt e-posten din. Den vil bli
registrert og videresendt til saksbehandler, som vil besvare henvendelsen.