Sammenslåingen av Troms og Finnmark (fra Finnmark)

Innsynshenvendelsen ble avvist av Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkagielda.

Kjære Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkagielda,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Saken som gjelder myndighetenes forsøk på å sammenslå Troms og Finnmark med tvang.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Kjære Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkagielda,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkagielda sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sammenslåingen av Troms og Finnmark (fra Finnmark)».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sammen...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Petersen, Benjamin Høyning, Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkagielda

Hei Geir,

Ser på innsynsbegjæringen nå. Beklager at innsynsbegjæringen ikke har vært behandlet. Har skjedd en feil fra vår side.
Er det noe konkret informasjon du er ute etter i forbindelse med saken om sammenslåingen av Troms og Finnmark?

Finnmark fylkeskommune
Finnmárkku fylkkagielda
Sentraladministrasjonen
Guovddášhálddahus

Benjamin Høyning Petersen
Juridisk rådgiver

www.ffk.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #1109]>
Sendt: torsdag 5. juli 2018 19:00
Til: Postmottak - FFK <[Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkagielda henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Sammenslåingen av Troms og Finnmark (fra Finnmark)

Kjære Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkagielda,

Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager.

Jeg skriver for å klage på Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkagielda sin håndtering av min innsynshenvendelse «Sammenslåingen av Troms og Finnmark (fra Finnmark)».

Jeg kan ikke se at innsynskravet er saksbehandlet, og påklager derfor avslaget etter femdagersfristen i tråd med offentleglova § 32 andre ledd, som foreskriver:

«Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd.»

Dersom avslaget opprettholdes for hele eller deler av dokumentene, ber vi om at klagen oversendes klageinstans, jf. offentleglova § 32 med kopi til oss.

Dersom klageinstans er Kongen i statsråd, ber vi om å bli kontaktet før klagen oversendes slik at vi har muligheten til å vurdere om vi heller vil bringe saken inn til Sivilombudmsmannen. Ber da også om en utvidet begrunnelse. Minner forøvrig om offentleglova § 32, tredje ledd, hvor det fremgår at klager skal behandles «uten ugrunna opphold».

Komplett historie for min innsynshenvendelse og all korrespondanse er tilgjengelig via Internett fra denne adressen: https://www.mimesbronn.no/request/sammen...

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1109]

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Petersen, Benjamin Høyning,

Hvor mange dokumener er det snakk om og hvilke saksnummer er dette ført på?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Petersen, Benjamin Høyning, Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkagielda

Hei Geir,

Det er snakk om hundrevis av dokumenter over flere saksnummer. Jeg foreslår at jeg sender over de mest sentrale dokumentene i forbindelse med sammenslåingen og som det er adgang til å gi innsyn i.

Finnmark fylkeskommune
Finnmárkku fylkkagielda
Sentraladministrasjonen
Guovddášhálddahus

Benjamin Høyning Petersen
Juridisk rådgiver

www.ffk.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #1109]>
Sendt: fredag 6. juli 2018 22:51
Til: Petersen, Benjamin Høyning <[epostadresse]>
Emne: Re: SV: Klage over innsyn etter Offentleglova - Sammenslåingen av Troms og Finnmark (fra Finn

Kjære Petersen, Benjamin Høyning,

Hvor mange dokumener er det snakk om og hvilke saksnummer er dette ført på?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Kjære Petersen, Benjamin Høyning,

Det er greit, men da vil jeg gjerne også vite litt om hvilke kategorier med dokumenter det ikke er adgang til å gi innsyn i for å se om det er noe der jeg bør be om.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkagielda

1 Attachment

Til Geir Eliassen
Dokumentet 201309969-112 Svar på innsynsbegjæring - Sammenslåingen av
Troms og Finnmark (fra Finnmark) for saken NY KOMMUNEREFORM er utsendt av
Finnmark fylkeskommune. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Kjære Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkagielda,

Har dere vurdert merinnsyn i de organinterne dokumentene?

Dere vet at paragraf 14 er et kan-unntak, ikke et må-unntak. Dere kan f.eks. velge å gi ut enkelte organinterne dokument som stiller dere i et fordelaktig lys. Dette vil jeg gjerne ha.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Finnmark fylkeskommune - Finnmárkku fylkagielda

1 Attachment

Til Geir Eliassen
Dokumentet 201309969-114 Svar på 201309969-113 - Innsyn i sammenslåingen
av Troms og Finnmark for saken NY KOMMUNEREFORM er utsendt av Finnmark
fylkeskommune. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.