Sammenslåing av Troms og Finnmark (fra Troms)

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Kjære Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan,

I medhold av offentlighetsloven ber jeg om innsyn i:

– Saken som gjelder myndighetenes forsøk på å sammenslå Troms og Finnmark med tvang.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal «vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31 første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32 andre ledd.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Knut Are Mortensen, Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan

1 Attachment

Hei Geir Eliassen

 

Viser til din innsynsbegjæring av 22.06.18, sak 18/6263-1 her, hvor du ber
om innsyn i «Saken som gjelder myndighetenes forsøk på å slå sammen Troms
og Finnmark med tvang».

 

Jeg tillater meg å be deg om å være mer konkret i ditt ønske om innsyn. I
Troms fylkeskommune er alle slike dokumenter selvfølgelig tilgjengelige
ihht til offentlighetsloven. Imidlertid er det i dette tilfellet vanskelig
å vite helt hva du ønsker innsyn i, samtidig som et generelt søk vil oppgi
hundrevis av dokumenter mellom stat, regjering, Statens vegvesen, kommuner
etc. til alle fagetater i Troms fylkeskommune. Og vice versa. Det er et
meget stort arbeid, og jeg er usikker på om det er et slikt generelt og
uspesifikt søk er det du egentlig etterspør.

 

Du kan gjerne ringe meg for en mer konkret samtale, slik at vi kan
iverksette et arbeid som gir deg det du etterspør.

 

 

Vennlig hilsen
Knut Are Mortensen
Kommunikasjonssjef
Stabsjefens kontor
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 17
Mobil: +47 959 34 706
[1]www.tromsfylke.no

 

 

Fra: Geir Eliassen [[Innsyns-e-postadresse #1110]] Til:
Postmottak Troms fylkeskommune [[Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan henvendelses-e-postadresse]] Kopi: Sendt:
22.06.2018 22:48:54 Emne: innsyn etter Offentleglova - Sammenslåing av
Troms og Finnmark (fra Troms) Vedlegg:

Kjære Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan, I medhold av
offentlighetsloven ber jeg om innsyn i: – Saken som gjelder myndighetenes
forsøk på å sammenslå Troms og Finnmark med tvang. Innsynskrav skal
behandles uten ugrunnet opphold og organet som mottar et innsynskrav skal
«vurdere kravet konkret og sjølvstendig», jf. offl. § 29. Det er en
maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar
skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak
og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31
første ledd. Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til
overordnet organ, jf. § 32 andre ledd. Med vennlig hilsen, Geir Eliassen
-------------------------------------------------------------------
Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1110] Er [Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan henvendelses-e-postadresse] feil
adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Troms
fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan? I så fall, vær så snill å ta kontakt
med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...
Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her: https://www.mimesbronn.no/help/officers Om du, som
saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren
hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.
-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.tromsfylke.no/

Kjære Knut Are Mortensen,

Hva er saksnumrene for de mest sentrale sakene som omhandler denne tematikken i år og i fjor, da?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Knut Are Mortensen, Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan

Hvorfor står det at din innsynsbegjæring til troms fylkeskommune er forsinket på nettsiden din?

https://www.mimesbronn.no/nn/user/geir_e...

Vennlig hilsen

Knut Are Mortensen
Kommunikasjonssjef
Stabsjefens kontor
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 17
Mobil: +47 959 34 706
www.tromsfylke.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Geir Eliassen <[Innsyns-e-postadresse #1110]>
Sendt: torsdag 28. juni 2018 20.52
Til: Knut Are Mortensen <[epostadresse]>
Emne: Re: Innsynsbegjæring

Kjære Knut Are Mortensen,

Hva er saksnumrene for de mest sentrale sakene som omhandler denne tematikken i år og i fjor, da?

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

vis sitert seksjon

Knut Are Mortensen, Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan

15 Attachments

Hei

Viser til din innsynsbegjæring av 22.06.18, sak 18/6263-1 her, hvor du
ber  om innsyn i «Saken som gjelder myndighetenes forsøk på å slå sammen
Troms  og Finnmark med tvang».

 

Her er første oversendelse.

 

Vennlig hilsen
Knut Are Mortensen
Kommunikasjonssjef
Stabsjefens kontor
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 17
Mobil: +47 959 34 706
[1]www.tromsfylke.no

 

[2]cid:image001.png@01D40FAC.4FBB1800

 

Kjære Knut Are Mortensen,

 

Hva er saksnumrene for de mest sentrale sakene som omhandler denne
tematikken i år og i fjor, da?

 

Med vennlig hilsen,

 

Geir Eliassen

 

vis sitert seksjon

Knut Are Mortensen, Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan

14 Attachments

Hei

Viser til din innsynsbegjæring av 22.06.18, sak 18/6263-1 her, hvor du
ber  om innsyn i «Saken som gjelder myndighetenes forsøk på å slå sammen
Troms  og Finnmark med tvang».

 

Her er andre oversendelse.

 

 

 

Vennlig hilsen
Knut Are Mortensen
Kommunikasjonssjef
Stabsjefens kontor
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 17
Mobil: +47 959 34 706
[1]www.tromsfylke.no

 

References

Visible links
1. http://www.tromsfylke.no/

Knut Are Mortensen, Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan

17 Attachments

Hei

Viser til din innsynsbegjæring av 22.06.18, sak 18/6263-1 her, hvor du
ber  om innsyn i «Saken som gjelder myndighetenes forsøk på å slå sammen
Troms  og Finnmark med tvang».

 

Her er tredje oversendelse.

 

 

 

Vennlig hilsen
Knut Are Mortensen
Kommunikasjonssjef
Stabsjefens kontor
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 17
Mobil: +47 959 34 706
[1]www.tromsfylke.no

 

References

Visible links
1. http://www.tromsfylke.no/

Knut Are Mortensen, Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan

26 Attachments

Hei

Viser til din innsynsbegjæring av 22.06.18, sak 18/6263-1 her, hvor du
ber  om innsyn i «Saken som gjelder myndighetenes forsøk på å slå sammen
Troms  og Finnmark med tvang».

 

Her er fjerde oversendelse.

 

 

 

Vennlig hilsen
Knut Are Mortensen
Kommunikasjonssjef
Stabsjefens kontor
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 17
Mobil: +47 959 34 706
[1]www.tromsfylke.no

 

References

Visible links
1. http://www.tromsfylke.no/

Kjære Knut Are Mortensen,

Tusen takk og god sommer.

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen