Samferdselsministerens arbeidskontrakt og kalender 2017

Innsynshenvendelsen ble avvist av Samferdselsdepartementet.

Kjære Samferdselsdepartementet,

I medhold av offentleglova krever jeg innsyn i:

- Samferdselsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar.

- Ministren sin kalender hittil i 2017. Viser til denne ferske avgjørelsen fra SOM:

https://www.sivilombudsmannen.no/uttalel...

Minner om veiledningsplikten i forvaltningsloven.

Innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offl. § 29. Det er en maksimal frist på 3 virkedager for å saksbehandle innsynskrav, og svar skal følge formkravene i offentleglova og oppgi presis hjemmel for unntak og opplyse om klageadgang dersom dere ikke gir fullt innsyn, jf. § 31(1). Manglende svar etter femdagersfristen vil bli påklaget til overordnet organ, jf. § 32(2).

Med vennlig hilsen,

Geir Eliassen

Stephansen Susanne, Samferdselsdepartementet

Hei og takk for din henvendelse, der du ber om innsyn i
samferdselsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og
personalmappe, og informasjon om hvilken lønn ministeren mottar, samt
innsyn i samferdselsministerens kalender hittil i år.

 

Når det gjelder den første delen av henvendelsen (samferdselsministerens
arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalmappe, og informasjon om
hvilken lønn ministeren mottar) er det Statsministerens kontor, som har
arbeidsgiveransvar for samferdselsministeren, som er rett instans.

 

Når det gjelder i samferdselsministerens kalender, publiseres denne
fortløpende på regjeringen.no.

 

Du kan se samferdselsministerens kalender i perioden du ber om ved å følge
denne lenken:

 

[1]https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ka...

 

 

Vennlig hilsen Susanne Moen Stephansen

 

Susanne Moen Stephansen

Kommunikasjonssjef

Samferdselsdepartementet

Telefon 48032792

E-post [2][epostadresse]

 

References

Visible links
1. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ka...
2. mailto:[epostadresse]