Saksnummer for saker angånede bruk av AirWatch

Svaret for denne henvendelsen er svært forsinket. I følge loven så burde Stortinget, under enhver omstendighet ha svart på dette tidspunkt (detaljer). Du kan klage ved å sender klage.

Kjære Stortinget,

Jeg ser fra artikkel i Aftenposten[1] at Stortinget har tatt i bruk AirWatch til flåtestyring av mobile enheter. Jeg ber herved om innsyn i hvilke saksnummer i stortingets postjournal som gjelder bruken av AirWatch, blanta annet der bruken er vurdert, konkludert og avtalt med ekstern leverandør, samt saken som inneholder brevet fra stortingsrepresentant Marit Arnstad med spørsmål om bruken.

[1] http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Rein Frode, Stortinget

1 Attachment

Vedrørende innsyn i sak om bruk av Airwatch flåtestyringsverktøy for mobile enheter.

Bruk av et MDM verktøy ble besluttet brukt som flåtestyringsverktøy i Stortingets mobilstrategi 2013-2015( Vedlagt).
Verktøyet Airwatch er kjøpt i 2011 gjennom utløsing av en opsjon på avtale med televerandør om teletrafikk.
Saken som inneholder brev fra stortingsrepresentant Marit Arnstad har saksnummer 2015/1825

Med vennlig hilsen

Frode Rein
Leder for Strategi og innovasjon
IT-avdelingen
Stortinget

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #42]]
Sendt: 7. oktober 2015 09:12
Til: Postmottak Informasjonstjenesten
Emne: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Saksnummer for saker angånede bruk av AirWatch

Kjære Stortinget,

Jeg ser fra artikkel i Aftenposten[1] at Stortinget har tatt i bruk AirWatch til flåtestyring av mobile enheter. Jeg ber herved om innsyn i hvilke saksnummer i stortingets postjournal som gjelder bruken av AirWatch, blanta annet der bruken er vurdert, konkludert og avtalt med ekstern leverandør, samt saken som inneholder brevet fra stortingsrepresentant Marit Arnstad med spørsmål om bruken.

[1] http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/...

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

-------------------------------------------------------------------

Dette er en innsynsforespørsel sendt inn ved hjelp av nett-tjenesten Mimes brønn.

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Kjære Stortinget,

Tusen takk for hyggelig svar datert 2015-10-09 fra Frode Rein, leder for Strategi og innovasjon ved IT-avdelingen på Stortinget. Det var veldig nyttig å få saksnummeret tildelt representantspørsmålet. Det var også nyttig å få kopi av Stortingets mobilstrategi 2013-2015, men det fremgår ikke av svaret hvilket saksnummer dette dokumentet har i
Stortingets postjournal. Kan dere opplyse meg om dette?

Svaret nevner at Airwatch er kjøpt i 2011 gjennom utløsing av en opsjon på avtale med televerandør om teletrafikk. Jeg spurte
opprinnelig om hvilke saksnummer i stortingets postjournal som gjelder bruken av AirWatch, blant annet der bruken er vurdert, konkludert og avtalt med ekstern leverandør. Jeg lurer dermed på hvilke saksnummer den omtalte avtalen har, og eventuelt andre dokumenter som ligger til grunn for og beskriver bruken av Airwatch.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Kjære Stortinget,

Viser til min innsynshenvendelse datert 2015-10-07, svar fra Frode Rein datert 2015-10-09 og mitt svar datert 2010-10-22. Jeg fikk kopi av dokument om mobilitetstrategi, og et saksnummer, men har ennå ikke fått svar på mine opprinnelige spørsmål som, dvs.

* Hvilke saksnummer i Stortingets postjournal gjelder bruken av AirWatch, blant annet der bruken er vurdert, konkludert og avtalt med ekstern leverandør?

I tillegg spurte jeg om, på bakgrunn av svaret jeg fikk:

* Hvilket saksnummer i Stortingets postjournal har Stortingets mobilstrategi 2013-2015?

* Hvilket saksnummer har avtalen med teleleverandør om teletrafikk som ble brukt da verktøyet Airwatch er kjøpt i 2011 gjennom utløsing av en opsjon?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

Postmottak Informasjonstjenesten, Stortinget

1 Attachment

Hei

 

Jeg har videresendt purringen din internt.

 

Med vennlig hilsen

Jens Koller

 

[1]Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image001.gif@01C9329A.ACF74B50

 

Jens Christian Koller

Stortingets informasjonstjeneste

 

N-0026 Oslo

 

E-post: [2][Stortinget henvendelses-e-postadresse]

Tlf:     +47 2331 3333

[3]www.stortinget.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: P. Reinholdtsen [mailto:[Innsyns-e-postadresse #42]]
Sendt: 11. november 2015 13:57
Til: Postmottak Informasjonstjenesten
Emne: Re: Innsynshenvendelse etter Offentlighetslova - Saksnummer for
saker angånede bruk av AirWatch

 

Kjære Stortinget,

 

Viser til min innsynshenvendelse datert 2015-10-07, svar fra Frode Rein
datert 2015-10-09 og mitt svar datert 2010-10-22.  Jeg fikk kopi av
dokument om mobilitetstrategi, og et saksnummer, men har ennå ikke fått
svar på mine opprinnelige spørsmål som, dvs.

 

* Hvilke saksnummer i Stortingets postjournal gjelder bruken av AirWatch,
blant annet der bruken er vurdert, konkludert og avtalt med ekstern
leverandør?

 

I tillegg spurte jeg om, på bakgrunn av svaret jeg fikk:

 

* Hvilket saksnummer i Stortingets postjournal har Stortingets
mobilstrategi 2013-2015?

 

* Hvilket saksnummer har avtalen med teleleverandør om teletrafikk som ble
brukt da verktøyet Airwatch er kjøpt i 2011 gjennom utløsing av en opsjon?

 

Med vennlig hilsen,

 

P. Reinholdtsen

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[4][Innsyns-e-postadresse #42]

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[5]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Stortinget henvendelses-e-postadresse]
3. http://www.stortinget.no/
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #42]
5. https://www.mimesbronn.no/help/officers

Kjære Postmottak Informasjonstjenesten,

Jeg venter fortsatt på svar på hvilke saksnummer dokumentene om Airwatch har fått hos Stortinget, nesten to månedere etter at jeg spurte om dette første gang. Når kan jeg forvente svar?

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

k9 la igjen en merknad ()

I tilfelle der sakshandsamingstida blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med Forvaltningslova § 11 a andre ledd og prinsippet om god forvaltningsskikk, gi eit førebels svar, der det blir gjort greie for årsaka til den lange handsamingstida.