Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tore Viana-Rønningen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.

Saksbehandling tilknyttet tildeling av utmål FU-1-9/1997 VB

Vi venter på at Tore Viana-Rønningen skal lese de siste svarene og oppdatere statusen.

Tore Viana-Rønningen

Kjære Direktoratet for mineralforvaltning,

Ønsker innsyn i all relevant saksbehandling (dokumenter, korrespondanser og vurderinger mv.) tilknyttet søknad om og tildeling av utmål fom. FU-1/1997 VB tom. FU-9/1997 VB (til Conoco) i 1997. Tildelinger av utmål og mutinger etter loven ble behandlet den gang behandlet av Bergvesenet.

mail, Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for

Svalbard har mottatt eposten din. Vi vil behandle henvendelsen så

snart som mulig.

 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for

Svalbard har motteke e-posten din. Vi vil behandle førespurnaden

så snart som mogeleg.

 

Directorate of Mining with Commissioner of Mines at Svalbard

has receivey your emai

Tore Viana-Rønningen

Kjære Direktoratet for mineralforvaltning,

Etterlyser svar på innsynskrav.

Kristoffersen Marte, Direktoratet for mineralforvaltning

Viser til e-post i går.

Beklager, oppdaget ikke dette innsynskravet forrige uke. Begynte å arbeide med det i dag. Vi må ned i papirarkivet vårt, så det er litt mer innviklet enn vanlig for oss. Erfaringsmessig kan gamle saker inneholde store kart som vi ikke har utstyr til å skanne. Vi må i så fall sende dem bort for skanning. Det vil ta mye tid. HVIS det er slik, vil dere vente på kartene, eller få tilsendt det materialet som vi selv kan skanne?

Med vennlig hilsen
 
Marte Kristoffersen
seksjonsleder
 
Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
 
Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim
BESØKSADRESSE Leiv Eirikssons vei 39, N-7040 Trondheim
SENTRALBORD +47 73 90 46 00
MOBIL +47 959 20 441
E-POST [epostadresse], DIREKTE [epostadresse]
WEB www.dirmin.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tore Viana-Rønningen <[Innsyns-e-postadresse #2098]>
Sendt: tirsdag 20. august 2019 08:38
Til: mail <[Direktoratet for mineralforvaltning henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Saksbehandling tilknyttet tildeling av utmål FU-1-9/1997 VB

Kjære Direktoratet for mineralforvaltning,

Etterlyser svar på innsynskrav.

vis sitert seksjon

Tore Viana-Rønningen

Kjære Marte Kristoffersen,

Hvis det er slik du nevner som en mulighet foretrekker vi å få tilsendt det materialet dere selv kan skanne uten opphold, og kun vente på det dere ikke kan skanne selv.

Med vennlig hilsen

Tore Viana-Rønningen

Kjære Kristoffersen Marte,

Det har gått enda en uke, og vi har fortsatt ikke mottatt noe av informasjonen knyttet til innsynsbegjæringen. Når forventer dette å foreligge?

Med vennlig hilsen

Tore Viana-Rønningen

Kjære Marte Kristoffersen,

Opprinnelig begjæring om innsyn ble innsendt 13. august og grunnet manglende oppfølging ble svar etterlyst 20. august.

Dere fulgte opp med tilsvar 21. august, hvorpå det ble beskrevet at begjæringen før den tid var blitt oversett, men at dere da hadde påbegynt behandlingen. Det ble bekreftet tilbake at man ønsket å motta den informasjon som var lett tilgjengelig først, med ettersendelse av øvrig informasjon senere.

Grunnet fraværende oppfølging siden ble innsyn på nytt etterlyst 28. august, uten at dette har avstedkommet noen form for tilsvar eller oppfølging.

Hvis forespurte saksdokumenter ikke foreligger i det vesentligste senest torsdag 5. september vil klage bli sendt Nærings- og fiskeridepartementet.

Med vennlig hilsen

Ollestad Marit, Direktoratet for mineralforvaltning

Hei,

 

DMF viser til e-post under.

 

Grunnet innsynskravets omfang og saksmengden hos DMF har innsynskravet
tatt lengre tid enn normalt. Som ledd i vår behandling av innsynskravet,
har vi oversendt deler av dokumentene til Nordic Mining, jf. fvl § 13a nr.
1, med frist for å svare 6. september 2019. Etter fristen vil DMF
ferdigbehandle innsynskravet. Vi forventer å være ferdig med å behandle
kravet i starten av uke 37.

 

En eventuell klage stiles til Nærings- og fiskeridepartementet, men sendes
til Direktoratet for mineralforvaltning.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Haagensli Ollestad

Rådgiver

 

Direktoratet for mineralforvaltning

med Bergmesteren for Svalbard

 

Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim

BESØKSADRESSE Leiv Eirikssons vei 39, N-7040 Trondheim SENTRALBORD +47 73
90 46 00 MOBIL +47 924 61 047 E-POST [1][epostadresse], DIREKTE
[2][epostadresse] WEB [3]www.dirmin.no

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Tore Viana-Rønningen <[4][Innsyns-e-postadresse #2098]>

Sendt: tirsdag 3. september 2019 11:40

Til: Kristoffersen Marte <[5][epostadresse]>

Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Saksbehandling tilknyttet
tildeling av utmål FU-1-9/1997 VB

 

Kjære Marte Kristoffersen,

 

Opprinnelig begjæring om innsyn ble innsendt 13. august og grunnet
manglende oppfølging ble svar etterlyst 20. august.

 

Dere fulgte opp med tilsvar 21. august, hvorpå det ble beskrevet at
begjæringen før den tid var blitt oversett, men at dere da hadde påbegynt
behandlingen. Det ble bekreftet tilbake at man ønsket å motta den
informasjon som var lett tilgjengelig først, med ettersendelse av øvrig
informasjon senere.

 

Grunnet fraværende oppfølging siden ble innsyn på nytt etterlyst 28.
august, uten at dette har avstedkommet noen form for tilsvar eller
oppfølging.

 

Hvis forespurte saksdokumenter ikke foreligger i det vesentligste senest
torsdag 5. september vil klage bli sendt Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Med vennlig hilsen

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]
3. http://www.dirmin.no/
4. mailto:[Innsyns-e-postadresse #2098]
5. mailto:[epostadresse]

Tore Viana-Rønningen

Kjære Marit Ollestad,

Jeg har litt vanskelig for å forstå hva Nordic Mining ASA har å gjøre med Bergvesenets opprinnelige tildeling av utmål til Conoco i 1997?

Samt, ved tilsvar av 21. august ble det opplyst fra Marte Kristoffersen at informasjonen befant seg i "papirarkivet vårt". Vil dette si at sakspapirer fra papirarkivet til Direktoratet for Mineralforvaltning disponeres av Nordic Mining ASA, eller hvordan bør vi tolke tilbakemeldingen?

Med vennlig hilsen

Ollestad Marit, Direktoratet for mineralforvaltning

Hei,

Fordi Nordic Rutile AS er rettighetshaver for de aktuelle rettighetene, er det i tråd med vanlig praksis å forespørre om deres syn på de opplysninger som vedgår deres utvinningsrett.

Med vennlig hilsen

Marit Haagensli Ollestad
Rådgiver

Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
 
Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim
BESØKSADRESSE Leiv Eirikssons vei 39, N-7040 Trondheim
SENTRALBORD +47 73 90 46 00
MOBIL +47 924 61 047
E-POST [epostadresse], DIREKTE [epostadresse]
WEB www.dirmin.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tore Viana-Rønningen <[Innsyns-e-postadresse #2098]>
Sendt: tirsdag 3. september 2019 14.07
Til: Ollestad Marit <[epostadresse]>
Emne: Re: Klage over innsyn etter Offentleglova - Saksbehandling tilknyttet tildeling av utmål FU-1-9/1997 VB

Kjære Marit Ollestad,

Jeg har litt vanskelig for å forstå hva Nordic Mining ASA har å gjøre med Bergvesenets opprinnelige tildeling av utmål til Conoco i 1997?

Samt, ved tilsvar av 21. august ble det opplyst fra Marte Kristoffersen at informasjonen befant seg i "papirarkivet vårt". Vil dette si at sakspapirer fra papirarkivet til Direktoratet for Mineralforvaltning disponeres av Nordic Mining ASA, eller hvordan bør vi tolke tilbakemeldingen?

Med vennlig hilsen

vis sitert seksjon

Direktoratet for mineralforvaltning

1 Attachment

Til [Innsyns-e-postadresse #2098],
Dokumentet 19/03036-5 Svar på innsynskrav for saken Innsynskrav - utmål
til Conoco er utsendt av Direktoratet for mineralforvaltning med
Bergmesteren for Svalbard. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.
Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.
Vennlig hilsen
Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim
Telefon: +47 73 90 40 50
epost: [Direktoratet for mineralforvaltning henvendelses-e-postadresse]
Besøk vår hjemmeside på www.dirmin.no.

Tore Viana-Rønningen

Kjære Direktoratet for mineralforvaltning,

I brev refereres det til en oversendelse via filemail.com. Gjør oppmerksom på at vi ikke har mottatt noen slik lenke for nedlasting ennå. Når kan denne forventes oversendt?

Med vennlig hilsen

Snøfugl Andre, Direktoratet for mineralforvaltning

 

 

Fra: Filemail.com <[epostadresse]>
Sendt: torsdag 12. september 2019 09.43
Til: post <[epostadresse]>
Emne: Bekreftelse på sendte filer: Svar på innsynskrav

 

   
Til: [1][epostadresse]
Fra: Direktoratet for mineralforvaltning <[2][epostadresse]>
Svar på innsynskrav
Dokumentene er vedlegg til vårt brev med ref. 19/03036-5. På grunn av størrelse sendes de separat.
[3]Last
ned
filer

30 filer, 479,35 MB - Filene blir automatisk slettet lørdag 12. oktober 2019

Del via [4]https://fil.email/osUJBcLz
[5]Berammelse av [11]Berammelse av [17]DEST2872red.pdf [23]DEST2873.pdf
utmålsforretning i utmålsforretning i DEST2872red.pdf DEST2873.pdf
Vevring.pdf Vevring2.pdf 1,57 MB 80,49 MB
Berammelse av Berammelse av [18]DEST2876.pdf [24]DEST2877red_Skjult
utmålsforretning i utmålsforretning i DEST2876.pdf innhold.pdf
Vevring.pdf Vevring2.pdf 155,4 MB DEST2877red_Skjult innhold.pdf
80,4 KB 25,56 KB [19]Dokumenter uten nr.pdf 2,36 MB
[6]DEST2874.pdf [12]DEST2875red_Skjult Dokumenter uten nr.pdf [25]Fullmakt.pdf
DEST2874.pdf innhold.pdf 188,97 KB Fullmakt.pdf
80,78 MB DEST2875red_Skjult [20]Saksoversikt.pdf 29,69 KB
[7]Documents in support of innhold.pdf Saksoversikt.pdf [26]Svar Høivik-Nybø.pdf
application_Skjult 15,52 MB 33,69 KB Svar Høivik-Nybø.pdf
innhold.pdf [13]Dokument1.pdf [21]Tilleggsinformasjon_Skjult 87,23 KB
Documents in support of Dokument1.pdf innhold.pdf [27]Tilleggsinformasjon2_Skjult
application_Skjult 176,1 KB Tilleggsinformasjon_Skjult innhold.pdf
innhold.pdf [14]Protokoll innhold.pdf Tilleggsinformasjon2_Skjult
3,95 MB Bergvesenet.pdf 329,56 KB innhold.pdf
[8]Høivik-Nybø.pdf Protokoll [22]Utmålsforretning.pdf 300,59 KB
Høivik-Nybø.pdf Bergvesenet.pdf Utmålsforretning.pdf [28]Utmålsforretning2.pdf
73,98 KB 81,59 KB 49,61 KB Utmålsforretning2.pdf
[9]Søknad om utmål.pdf [15]Telefonnotat.pdf 56,96 KB
Søknad om utmål.pdf Telefonnotat.pdf
158,9 KB 22,32 KB
[10]Tilleggsinformasjon3.pdf [16]Utmålsforretning
Tilleggsinformasjon3.pdf oversikt.pdf
78 KB Utmålsforretning
oversikt.pdf
17,69 KB
+ 6 flere filer
Tips: Legg til [29][epostadresse] i adresseboken din for å unngå at eposter fra oss blir blokkert!

 

Direktoratet for mineralforvaltning

 

References

Visible links
1. mailto:[epostadresse]
2. mailto:[epostadresse]
3. https://fil.email/osUJBcLz?skipreg=true
4. https://fil.email/osUJBcLz
29. mailto:[epostadresse]

mail, Direktoratet for mineralforvaltning

Lenke til vedleggene er: https://fil.email/osUJBcLz

Med vennlig hilsen
 
André Snøfugl
administrasjonsmedarbeider
 
Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
 
Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim
Sentralbord: +47 73 90 46 00
Mobil: +47 480 87 534
Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, N-7040 Trondheim
Hjemmeside: www.dirmin.no
E-post: [epostadresse], direkte: [epostadresse]

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tore Viana-Rønningen <[Innsyns-e-postadresse #2098]>
Sendt: torsdag 12. september 2019 14.07
Til: mail <[Direktoratet for mineralforvaltning henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: Dokument 19/03036-5 Svar på innsynskrav sendt fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Kjære Direktoratet for mineralforvaltning,

I brev refereres det til en oversendelse via filemail.com. Gjør oppmerksom på at vi ikke har mottatt noen slik lenke for nedlasting ennå. Når kan denne forventes oversendt?

Med vennlig hilsen

vis sitert seksjon

Vi vet ikke om sist mottatte svar på denne henvendelsen inneholder informasjon/dokumenter eller ikke – om du er Tore Viana-Rønningen, vennligst logg inn og gi alle beskjed.