Saksbehandling tilknyttet tildeling av utmål FU-1-9/1997 VB

Svar på denne henvendelsen er forsinket. I følge loven, så burde Direktoratet for mineralforvaltning normal ha svart raskt og av (detaljer)

Tore Viana-Rønningen

Kjære Direktoratet for mineralforvaltning,

Ønsker innsyn i all relevant saksbehandling (dokumenter, korrespondanser og vurderinger mv.) tilknyttet søknad om og tildeling av utmål fom. FU-1/1997 VB tom. FU-9/1997 VB (til Conoco) i 1997. Tildelinger av utmål og mutinger etter loven ble behandlet den gang behandlet av Bergvesenet.

mail, Direktoratet for mineralforvaltning

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for

Svalbard har mottatt eposten din. Vi vil behandle henvendelsen så

snart som mulig.

 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for

Svalbard har motteke e-posten din. Vi vil behandle førespurnaden

så snart som mogeleg.

 

Directorate of Mining with Commissioner of Mines at Svalbard

has receivey your emai

Tore Viana-Rønningen

Kjære Direktoratet for mineralforvaltning,

Etterlyser svar på innsynskrav.

Kristoffersen Marte, Direktoratet for mineralforvaltning

Viser til e-post i går.

Beklager, oppdaget ikke dette innsynskravet forrige uke. Begynte å arbeide med det i dag. Vi må ned i papirarkivet vårt, så det er litt mer innviklet enn vanlig for oss. Erfaringsmessig kan gamle saker inneholde store kart som vi ikke har utstyr til å skanne. Vi må i så fall sende dem bort for skanning. Det vil ta mye tid. HVIS det er slik, vil dere vente på kartene, eller få tilsendt det materialet som vi selv kan skanne?

Med vennlig hilsen
 
Marte Kristoffersen
seksjonsleder
 
Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard
 
Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim
BESØKSADRESSE Leiv Eirikssons vei 39, N-7040 Trondheim
SENTRALBORD +47 73 90 46 00
MOBIL +47 959 20 441
E-POST [epostadresse], DIREKTE [epostadresse]
WEB www.dirmin.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tore Viana-Rønningen <[Innsyns-e-postadresse #2098]>
Sendt: tirsdag 20. august 2019 08:38
Til: mail <[Direktoratet for mineralforvaltning henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Klage over innsyn etter Offentleglova - Saksbehandling tilknyttet tildeling av utmål FU-1-9/1997 VB

Kjære Direktoratet for mineralforvaltning,

Etterlyser svar på innsynskrav.

vis sitert seksjon

Tore Viana-Rønningen

Kjære Marte Kristoffersen,

Hvis det er slik du nevner som en mulighet foretrekker vi å få tilsendt det materialet dere selv kan skanne uten opphold, og kun vente på det dere ikke kan skanne selv.

Med vennlig hilsen