Saksbehandling tilknyttet tildeling av utmål FU-1-9/1997 VB

Innsynshenvendelsen var delvis vellykket.

Tore Viana-Rønningen

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Ønsker innsyn i all relevant saksbehandling (dokumenter, korrespondanser og vurderinger mv.) tilknyttet søknad om og tildeling av utmål fom. FU-1/1997 VB tom. FU-9/1997 VB (til Conoco) i 1997. Utmål er basert på at undersøkelser har sannsynliggjort at forekomsten av statens mineral rutil i Engebøforekomsten (forekomstområde 1433 - 001 i NGUs malmdatabase) er av en slik størrelse, beskaffenhet og rikholdighet at den anses å være, eller innen rimelig tid kunne bli, drivverdig.

Med vennlig hilsen,

Tore Viana-Rønningen

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

7 Attachments

Hei
Viser til krav om innsyn. Nærings- og fiskeridepartementet har funnet to saker som er relevant for ditt krav om innsyn og innsyn er innvilget i sak 2007/2847 og 2006/4093.
Vedlagt er sak 2007/2847, sak 2006/4093 kommer i egen forsendelse.

Vennlig hilsen
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tore Viana-Rønningen <[Innsyns-e-postadresse #1607]>
Sendt: 19. juni 2019 10.51
Til: Postmottak NFD <[Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Saksbehandling tilknyttet tildeling av utmål FU-1-9/1997 VB

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Ønsker innsyn i all relevant saksbehandling (dokumenter, korrespondanser og vurderinger mv.) tilknyttet søknad om og tildeling av utmål fom. FU-1/1997 VB tom. FU-9/1997 VB (til Conoco) i 1997. Utmål er basert på at undersøkelser har sannsynliggjort at forekomsten av statens mineral rutil i Engebøforekomsten (forekomstområde 1433 - 001 i NGUs malmdatabase) er av en slik størrelse, beskaffenhet og rikholdighet at den anses å være, eller innen rimelig tid kunne bli, drivverdig.

Med vennlig hilsen,

Tore Viana-Rønningen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1607]

Er [Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Nærings- og fiskeridepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

2 Attachments

Viser til krav om innsyn. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har funnet to saker som er relevante for dette kravet, 1996/3334 og 1995/5920, og innsyn er innvilget. Sakene er vedlagt.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tore Viana-Rønningen <[Innsyns-e-postadresse #1607]>
Sendt: 19. juni 2019 10.51
Til: Postmottak NFD <[Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: innsyn etter Offentleglova - Saksbehandling tilknyttet tildeling av utmål FU-1-9/1997 VB

Kjære Nærings- og fiskeridepartementet,

Ønsker innsyn i all relevant saksbehandling (dokumenter, korrespondanser og vurderinger mv.) tilknyttet søknad om og tildeling av utmål fom. FU-1/1997 VB tom. FU-9/1997 VB (til Conoco) i 1997. Utmål er basert på at undersøkelser har sannsynliggjort at forekomsten av statens mineral rutil i Engebøforekomsten (forekomstområde 1433 - 001 i NGUs malmdatabase) er av en slik størrelse, beskaffenhet og rikholdighet at den anses å være, eller innen rimelig tid kunne bli, drivverdig.

Med vennlig hilsen,

Tore Viana-Rønningen

-------------------------------------------------------------------

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:
[Innsyns-e-postadresse #1607]

Er [Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn etter Offentleglova til Nærings- og fiskeridepartementet? I så fall, vær så snill å ta kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:
https://www.mimesbronn.no/change_request...

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli offentliggjort på Internett. Du finner våre regler for personvern og åndsverk her:
https://www.mimesbronn.no/help/officers

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

-------------------------------------------------------------------

Tore Viana-Rønningen

Kjære Postmottak NFD,

Undertegnede har mottatt dokumenter vedrørende tildeling av mutingsretter i 1995 og 1996 for hhv. Fjord Blokk AS og Conoco Investments Norge AS. Undertegnede har derimot ikke mottatt saksdokumenter vedrørende tildeling av UTMÅL til Conoco Investments Norge AS i oktober 1997. Når kan disse forventes å foreligge?

Med vennlig hilsen,

Tore Viana-Rønningen

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Din henvendelse er ankommet Nærings- og fiskeridepartementets
e-postmottak. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.
 
Nærings- og fiskeridepartementet har motteke e-posten din i e-postmottaket
sitt. Vi vil behandle førespurnaden så snart som mogeleg.
 
Your message has arrived at the e-mail system of The Ministry of trade,
industry and fisheries.  The contents will be read and the required action
will be taken as soon as possible.
 

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

Hei
Vi venter på en sak til fra Nærings- og fiskeridepartementets eldre arkiver som er deponert på Riksarkivet, og vil sende deg denne så snart vi får den.

For øvrig kan vi informere om at søknader om konsesjon for erverv av mutinger og utmål er behandlet av departementet etter industrikonsesjonsloven, mens ordinære tildelinger av utmål og mutinger etter loven ble behandlet av daværende Bergvesenet, nå Direktoratet for mineralforvaltning. I NFDs arkiver og i Riksarkivet under NFDs arkiv vil man derfor kun finne de sakene som ble behandlet i NFD. De sakene vi har identifisert har vi nå vurdert: saker knyttet til søknader om konsesjon for erverv av mutingsområder fra 1996/1997 og søknadene om konsesjon for overdragelse av utmål i 2006.

For innsyn i dokumenter knyttet til søknad og behandling av søknader om utmål og mutinger bør du derfor henvende deg til Direktoratet for mineralforvaltning.

Vennlig hilsen
Nærings- og fiskeridepartementet

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Tore Viana-Rønningen <[Innsyns-e-postadresse #1607]>
Sendt: 26. juni 2019 15.39
Til: Postmottak NFD <[Nærings- og fiskeridepartementet henvendelses-e-postadresse]>
Emne: Re: Krav om innsyn - Saksbehandling tilknyttet tildeling av utmål FU-1-9/1997 VB

Kjære Postmottak NFD,

Undertegnede har mottatt dokumenter vedrørende tildeling av mutingsretter i 1995 og 1996 for hhv. Fjord Blokk AS og Conoco Investments Norge AS. Undertegnede har derimot ikke mottatt saksdokumenter vedrørende tildeling av UTMÅL til Conoco Investments Norge AS i oktober 1997. Når kan disse forventes å foreligge?

Med vennlig hilsen,

Tore Viana-Rønningen

vis sitert seksjon

Postmottak NFD, Nærings- og fiskeridepartementet

1 Attachment

Viser til krav om innsyn. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har
funnet ytterligere én sak som er relevante for dette kravet, vedlagt
1999/4780. Viser også til tidligere korrespondanse og at du bør kontakte
Direktoratet for mineralforvaltning.

 

Vennlig hilsen

Nærings- og fiskeridirektoratet