Sak 2017/12350 om nekting av bankkonto - finansavtaleloven § 14

Innsynshenvendelsen var vellykket.

Kjære Finanstilsynet,

Kan dere sende meg en kopi av dokumentene i sak 2017/12350 - Banktjenester, der temaet ut til å være hvorvidt en kan nekte noen bankkonto og finansavtaleloven § 14. Kan dere i same slengen sende over en journalutskrift av alle dokumenter i den saken, i tilfelle det er noe som ikke er kommet med i oversikten på einnsyn.no.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen

post, Finanstilsynet

Finanstilsynet bekrefter med dette at henvendelsen din er mottatt. Den vil bli behandlet så snart som mulig. Vi viser også til informasjon på nettstedet vårt, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

Finanstilsynet stadfestar med dette at førespurnaden din er motteken. Han vil bli behandla så snart som mogleg. Vi viser òg til informasjon på nettstaden vår, www.finanstilsynet.no<https://www.finanstilsynet.no/>.

The Financial Supervisory Authority of Norway confirms receipt of your enquiry, which will be processed as soon as possible. Please also see information on our website, www.finanstilsynet.no/en/<https://www.finanstilsynet.no/en/>.

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY
Revierstredet 3, P.O. Box 1187 Sentrum, NO-0107 Oslo
Tel: 22 93 98 00, fax: 22 63 02 26
[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]<mailto:[Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>
www.finanstilsynet.no<http://www.finanstilsynet.no/>

vis sitert seksjon

Innsyn, Finanstilsynet

P. Reinholdtsen,

 

Per i dag inneholder saken kun de to dokumentene som kommer fram av
[1]eInnsyn.

 

Innsynsforespørselen din i de to dokumentene er registrert. Vi gir deg en
tilbakemelding om vedtakene straks kravet er behandlet.

 

Med hilsen

Finanstilsynet

_____________________________________________________

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
[2]www.finanstilsynet.no

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: post
Sendt: 10. april 2018 07.39
Til: Innsyn <[epostadresse]>
Emne: VS: innsyn etter Offentleglova - Sak 2017/12350 om nekting av
bankkonto - finansavtaleloven § 14

 

 

 

-----Opprinnelig melding-----

Fra: P. Reinholdtsen <[3][Innsyns-e-postadresse #801]>

Sendt: 9. april 2018 15.05

Til: post <[4][Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse]>

Emne: innsyn etter Offentleglova - Sak 2017/12350 om nekting av bankkonto
- finansavtaleloven § 14

 

Kjære Finanstilsynet,

 

Kan dere sende meg en kopi av dokumentene i sak 2017/12350 -
Banktjenester, der temaet ut til å være hvorvidt en kan nekte noen
bankkonto og finansavtaleloven § 14.  Kan dere i same slengen sende over
en journalutskrift av alle dokumenter i den saken, i tilfelle det er noe
som ikke er kommet med i oversikten på einnsyn.no.

 

Med vennlig hilsen,

 

P. Reinholdtsen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vennligst bruk denne e-post adressen for alle svar:

[5][Innsyns-e-postadresse #801]

 

Er  [6][Finanstilsynet henvendelses-e-postadresse] feil adresse for henvendelser om innsyn
etter Offentleglova til Finanstilsynet? I så fall, vær så snill å ta
kontakt med oss ved å bruke dette skjemaet:

[7]https://www.mimesbronn.no/change_request...

 

Merk: Innholdet i denne innsynsforespørselen og alle dine svar vil bli
offentliggjort på Internett.  Du finner våre regler for personvern og
åndsverk her:

[8]https://www.mimesbronn.no/help/officers

 

Om du, som saksbehandler, syntes denne tjenesten er nyttig, be gjerne
nettredaktøren hos dere lenke til oss fra din organisasjons innsyn-side.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

vis sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 17/12350-1: Bank. Vedlagt følger offentlig (sladdet) versjon av det ønskede dokumentet. Sladdingen er utført med hjemmel i offentleglova § 13 1. ledd, jf. forvaltningsloven § 13 1. ledd nr. 1.

Det kan bes om en nærmere begrunnelse for sladdingen innen tre uker, jf. offentleglova § 31 annet ledd. Vedtaket kan også påklages til Finansdepartementet. En eventuell klage oversendes Finanstilsynet innen tre uker fra du mottar denne e-posten, jf. forvaltningsloven § 29 og offentleglova § 32.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Innsyn Meldinger, Finanstilsynet

1 Attachment

Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 17/12350-2: Nektes bankkonto - finansavtaleloven § 14. Vedlagt følger offentlig (sladdet) versjon av det ønskede dokumentet. Sladdingen er utført med hjemmel i offentleglova § 13 1. ledd, jf. forvaltningsloven § 13 1. ledd nr. 1.

Det kan bes om en nærmere begrunnelse for sladdingen innen tre uker, jf. offentleglova § 31 annet ledd. Vedtaket kan også påklages til Finansdepartementet. En eventuell klage oversendes Finanstilsynet innen tre uker fra du mottar denne e-posten, jf. forvaltningsloven § 29 og offentleglova § 32.

Med vennlig hilsen

FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon: 22 93 98 00, telefaks: 22 63 02 26
www.finanstilsynet.no

vis sitert seksjon

Kjære Innsyn Meldinger,

Tusen takk for rask behandling. Veldig fornøyd med svaret.

Med vennlig hilsen,

P. Reinholdtsen